Pensioner

Socialförsäkringsutskottets bet 2019/20:SfU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2020

Beslut

Nej till motioner om pensioner (SfU19)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om pensioner. Förslagen handlar bland annat om inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg och efterlevandepension.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-03
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-04-03
Reservationer 6
bet 2019/20:SfU19

Nej till motioner om pensioner (SfU19)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om pensioner. Förslagen handlar bland annat om inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg och efterlevandepension.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-14
Debatt i kammaren: 2020-04-15
4

Beslut

Beslut: 2020-04-16
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inkomstgrundad ålderspension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:450 av Hillevi Larsson (S),

2019/20:587 av Ida Gabrielsson m.fl. (V) yrkandena 1-5,

2019/20:629 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:1076 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1695 av Johnny Skalin (SD),

2019/20:1722 av Helena Bouveng (M),

2019/20:2582 av Ann-Britt Åsebol (M),

2019/20:2990 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 1, 4, 7 och 8,

2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 14 och 15 samt

2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 15 och 16.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 33 10 12 294


2. Garantipension och bostadstillägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:587 av Ida Gabrielsson m.fl. (V) yrkandena 6 och 8,

2019/20:855 av Mikael Strandman (SD),

2019/20:1079 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1203 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S),

2019/20:1275 av Lars Beckman (M),

2019/20:1820 av Sten Bergheden (M) och

2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 23.

Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 46 5 4 294


3. Efterlevandepension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3039 av Serkan Köse (S).