Pensioner

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2020

Beslut

Nej till motioner om pensioner (SfU19)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om pensioner. Förslagen handlar bland annat om inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg och efterlevandepension.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om pensioner (SfU19)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om pensioner. Förslagen handlar bland annat om inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg och efterlevandepension.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.