Pensioner

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 februari 2022

Beslut

Undantagsregel om garantipension för flyktingar bör avskaffas (SfU12)

Riksdagen anser att reglerna om garantipension för flyktingar och andra skyddsbehövande bör ändras. För att kvalificera sig till full garantipension krävs att man har bott i Sverige i minst 40 år, men för flyktingar och andra skyddsbehövande finns ett undantag från kvalificeringsregeln som gör att personer i den gruppen även kan tillgodoräkna sig viss bosättningstid i hemlandet. Det undantaget menar riksdagen bör avskaffas och riktar därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att återkomma med ett förslag om detta.

Riksdagen sa även nej till cirka 60 förslag i motioner om pensioner från den allmänna motionstiden 2021. Förslagen handlar bland annat om ett förändrat pensionssystem och överföring av premiepensionsrätt mellan makar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionerna 2021/22:3841 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 11 och 2021/22:4015 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2. I övrigt avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-27, 2022-02-03, 2022-02-15

Undantagsregel om garantipension för flyktingar bör avskaffas (SfU12)

Socialförsäkringsutskottet anser att reglerna om garantipension för flyktingar och andra skyddsbehövande bör ändras. För att kvalificera sig till full garantipension krävs att man har bott i Sverige i minst 40 år, men för flyktingar och andra skyddsbehövande finns ett undantag från kvalificeringsregeln som gör att personer i den gruppen även kan tillgodoräkna sig viss bosättningstid i hemlandet. Det undantaget menar utskottet bör avskaffas och föreslår därför att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att återkomma med ett förslag om detta.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska säga nej till cirka 60 förslag i motioner om pensioner från den allmänna motionstiden 2021. Förslagen handlar bland annat om ett förändrat pensionssystem och överföring av premiepensionsrätt mellan makar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.