Pensioner

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2023

Beslut

Nej till motioner om pensioner (SfU11)

Riksdagen sa nej till samtliga motioner om socialförsäkringar som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om nivån på inbetalningarna till pensionssystemet, mer jämlika pensioner och rätten till garantipension för personer som är bosatta utanför Sverige.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-01-19, 2023-01-31

Nej till motioner om pensioner (SfU11)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till samtliga motioner om socialförsäkringar som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om nivån på inbetalningarna till pensionssystemet, mer jämlika pensioner och rätten till garantipension för personer som är bosatta utanför Sverige.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.