Personlig assistans för hjälp med andning

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU3

Planerat beslutsdatum: 16 oktober 2019

Nästa händelse: Beredning 26 september 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-08
Justering: 2019-10-10
Trycklov: 2019-10-10
Betänkande 2019/20:SoU3

Alla beredningar i utskottet

2019-10-08, 2019-09-26
3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-11
Debatt i kammaren: 2019-10-15
4

Beslut

Beslut: 2019-10-16