Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Socialutskottets bet 2019/20:SoU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2020

Beslut

Personlig assistans för andning och sondmatning utökas (SoU16)

Regeringen vill utöka rätten till personlig assistans för personer som behöver hjälp med de grundläggande behoven andning och sondmatning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I korthet handlar beslutet om följande delar:

  • Personer som behöver hjälp med andning och sondmatning ska enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ges rätt till personlig assistans för hela sitt hjälpbehov. Det kan exempelvis gälla förberedelser och efterarbete i samband med sondmatning, som rengöring av sondspruta.
  • Hjälpåtgärderna ska kunna ge rätt till assistans även om vissa moment normalt skulle ingå i föräldraansvaret.
  • Den utökade rätten till personlig assistans ska också gälla när personen exempelvis är i skolan.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2020. Äldre bestämmelser för personlig assistans och assistansersättning gäller för tiden dessförinnan.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-28
Reservationer 2
bet 2019/20:SoU16

Alla beredningar i utskottet

2020-05-07, 2020-04-23

Personlig assistans för andning och sondmatning utökas (SoU16)

Regeringen vill utöka rätten till personlig assistans för personer som behöver hjälp med de grundläggande behoven andning och sondmatning. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I korthet handlar förslaget om följande delar:

  • Personer som behöver hjälp med andning och sondmatning ska enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ges rätt till personlig assistans för hela sitt hjälpbehov. Det kan exempelvis gälla förberedelser och efterarbete i samband med sondmatning, som rengöring av sondspruta.
  • Hjälpåtgärderna ska kunna ge rätt till assistans även om vissa moment normalt skulle ingå i föräldraansvaret.
  • Den utökade rätten till personlig assistans ska också gälla när personen exempelvis är i skolan.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2020. Äldre bestämmelser för personlig assistans och assistansersättning ska gälla för tiden dessförinnan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-01
Debatt i kammaren: 2020-06-02
4

Beslut

Beslut: 2020-06-03
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:92 punkterna 1 och 2.

2. Tilläggsdirektiv till utredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3518 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD, V, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, V, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 38 17 0 294


3. Assistansersättning i daglig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3518 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD, V, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, V, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 38 17 0 294