Personsäkerhet

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2006

Beslut

Polisen ska kunna ge bättre skydd åt vittnen (JuU36)

Polisen och andra myndigheter ska få bättre möjligheter att skydda vittnen och andra hotade personer. En ny bestämmelse införs i polislagen där det framgår att särskilt personsäkerhetsarbete får bedrivas beträffande vittnen och andra hotade personer. Regeringen får meddela föreskrifter som närmare bestämmer hur lagen ska tillämpas. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-02
Justering: 2006-05-16
Betänkande publicerat: 2006-05-18
Trycklov: 2006-05-17
Reservationer 3
Betänkande 2005/06:JuU36

Polisen ska kunna ge bättre skydd åt vittnen (JuU36)

Polisen och andra myndigheter ska få bättre möjligheter att skydda vittnen och andra hotade personer. En ny bestämmelse införs i polislagen där det framgår att särskilt personsäkerhetsarbete får bedrivas beträffande vittnen och andra hotade personer. Regeringen får meddela föreskrifter som närmare bestämmer hur lagen ska tillämpas. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2006. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-29
4

Beslut

Beslut: 2006-05-30
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Personsäkerhetsarbete beträffande hotade kvinnor och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju34.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m431011
c01606
fp39009
kd25107
v21007
mp12005
-1001
Totalt26518066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Personsäkerhetsersättning och beskattningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju33.

Reservation 2 (m)

3. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i rättegångsbalken,
b) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) såvitt avser 5 kap. 9 § och 7 kap. 50 § samt ikraftträdandebestämmelsen,
c) lag om ändring i polislagen (1984:387),
d) lag om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:138 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Ju380 yrkande 22, 2005/06:Ju381 yrkandena 14 i denna del och 15, 2005/06:Ju483 yrkande 22 och 2005/06:L373 yrkande 5.

4. Skyddad identitet i folkbokföringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju380 yrkande 20 och 2005/06:Ju381 yrkande 14 i denna del.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m044011
c01606
fp03909
kd02607
v21007
mp12005
-1001
Totalt158125066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag