Plan- och byggfrågor

BoUs bet 2005/06:BoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2006

Beslut

Nej till motioner om plan- och byggfrågor (BoU7)

Riksdagen sade nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2005 om plan- och byggfrågor. Motionerna handlade om plan- och byggprocessen, fysisk planering, bygglov, inomhusmiljö, energianvändning, säkerhet, byggforskning, bostadsanpassningsbidrag och tillgänglighet i boendemiljön. Motionerna avslogs bland annat därför att riksdagen vill avvakta regeringens ställningstagande till PBL-kommitténs förslag till ändringar i plan- och bygglagen (PBL). Riksdagen avslutade Riksrevisionens redogörelse om Boverkets och länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen utan några ytterligare tillägg samt avslog de motioner som lämnats in med anledning av redogörelsen.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

90 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-01-24
Justering: 2006-02-09
Betänkande publicerat: 2006-02-13
Trycklov: 2006-02-13
Reservationer 29
bet 2005/06:BoU7

Alla beredningar i utskottet

2006-01-24, 2006-01-19

Motioner om plan- och byggfrågor (BoU7)

Bostadsutskottet har behandlat motionsförslag från den allmänna motionstiden 2005 om plan- och byggfrågor. Motionerna handlar om plan- och byggprocessen, fysisk planering, bygglov, inomhusmiljö, energianvändning, säkerhet, byggforskning, bostadsanpassningsbidrag och tillgänglighet i boendemiljön. Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionerna, bland annat med hänvisning till att man vill avvakta regeringens ställningstagande till PBL-kommitténs förslag till ändringar i plan- och bygglagen (PBL). Bostadsutskottet föreslår också att riksdagen avslutar Riksrevisionens redogörelse om Boverkets och länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen utan några ytterligare tillägg samt avslår de motioner som lämnats in med anledning av redogörelsen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-02-23
4

Beslut

Beslut: 2006-03-08
19 förslagspunkter, 15 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En reformering av plan- och bygglagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju484 yrkande 5, 2005/06:Sf336 yrkande 24, 2005/06:Sf389 yrkande 27, 2005/06:So315 yrkande 5, 2005/06:So364 yrkandena 13 och 17, 2005/06:So422 yrkande 5, 2005/06:So552 yrkande 7, 2005/06:So699 yrkande 16, 2005/06:Kr334 yrkande 17, 2005/06:Kr335 yrkande 2, 2005/06:Kr373 yrkande 3, 2005/06:Kr380 yrkande 3, 2005/06:T379 yrkande 1, 2005/06:MJ292 yrkande 4, 2005/06:MJ351 yrkandena 7, 8 och 10, 2005/06:MJ395 yrkandena 7 och 8, 2005/06:MJ439 yrkandena 5 och 8, 2005/06:MJ533 yrkande 5, 2005/06:N388 yrkande 2, 2005/06:N438 yrkande 6, 2005/06:N443 yrkandena 49, 50 och 52, 2005/06:N481 yrkande 8, 2005/06:Bo202, 2005/06:Bo204, 2005/06:Bo205, 2005/06:Bo212 yrkandena 1-4, 2005/06:Bo215, 2005/06:Bo217 yrkandena 1-5, 2005/06:Bo218 yrkandena 2-4, 2005/06:Bo220 yrkandena 1-3, 2005/06:Bo222, 2005/06:Bo241, 2005/06:Bo245 yrkandena 1 och 3, 2005/06:Bo246 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Bo247 yrkandena 1-6, 2005/06:Bo251, 2005/06:Bo255 yrkandena 1-3, 5, 6 och 13-15, 2005/06:Bo256 yrkandena 7-10, 2005/06:Bo258, 2005/06:Bo262, 2005/06:Bo264, 2005/06:Bo265, 2005/06:Bo266, 2005/06:Bo268, 2005/06:Bo270, 2005/06:Bo271, 2005/06:Bo273, 2005/06:Bo275 yrkandena 2-4, 2005/06:Bo276 yrkandena 11-15, 2005/06:Bo277 yrkandena 1, 2, 4 och 5, 2005/06:Bo279 yrkandena 1-3, 5 och 7, 2005/06:Bo281, 2005/06:Bo296, 2005/06:Bo297 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Bo298 yrkandena 37 och 38, 2005/06:Bo300 yrkande 11, 2005/06:Bo304 yrkandena 1-3 och 6, 2005/06:Bo305 yrkandena 1 och 4-6, 2005/06:Bo309, 2005/06:Bo317, 2005/06:Bo321 yrkandena 1-3, 2005/06:Bo324, 2005/06:Bo325 yrkandena 1, 2, 5 och 6, 2005/06:Bo333 yrkande 6, 2005/06:Bo335 yrkandena 15, 18-20, 22, 23 och 25, 2005/06:Bo337 yrkande 2 och 2005/06:Bo338 yrkande 18.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (v)
Reservation 5 (c)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m144010
c00157
fp01389
kd00267
v00235
mp00134
-0011
Totalt1214511667

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Byggnaders inomhusmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub587 yrkande 46, 2005/06:Bo256 yrkandena 4-6 och 2005/06:Bo335 yrkande 14.

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (fp)
Reservation 9 (kd)
Reservation 10 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190124
m004510
c00157
fp01389
kd02607
v23005
mp12014
-1001
Totalt1552710067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Allergisanerade hotellrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo331.

4. Ohälsosamma byggmaterial

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo256 yrkandena 1 och 3 samt 2005/06:Bo335 yrkande 16.

Reservation 11 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m450010
c01507
fp03909
kd25008
v23005
mp13004
-1001
Totalt22654069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Kretslopp inom bygg- och bostadssektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo333 yrkande 4.

Reservation 12 (mp)

6. El för uppvärmning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ38 yrkande 97, 2005/06:Bo252 och 2005/06:Bo253.

Reservation 13 (m, fp)
Reservation 14 (c)
Reservation 15 (mp)

7. Mätning av värme- och varmvattenförbrukning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ38 yrkande 98 och 2005/06:Bo300 yrkande 15.

Reservation 16 (m, c)
Reservation 17 (v, mp)

8. Tappvarmvatten och legionella

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo269.

9. Trä och brandsäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo260.

Reservation 18 (m)

10. Sprinklersystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo307.

11. Barnsäkerhet i äldre byggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo338 yrkande 19.

Reservation 19 (c, kd, v, mp)

12. Skötbord på offentliga toaletter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo236.

13. Lokaler för religiöst ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo254.

14. Cykelparkeringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T612 yrkandena 4-6.

Reservation 20 (mp)

15. Byggfelsförsäkring för självbyggare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo211, 2005/06:Bo288 och 2005/06:Bo289.

Reservation 21 (m, c)

16. Byggforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub311, 2005/06:MJ439 yrkande 1, 2005/06:MJ443 yrkande 4, 2005/06:Bo234, 2005/06:Bo256 yrkande 18, 2005/06:Bo263, 2005/06:Bo298 yrkande 23, 2005/06:Bo316 yrkandena 1-4 och 2005/06:Bo335 yrkande 21.

Reservation 22 (fp)
Reservation 23 (kd)
Reservation 24 (v)
Reservation 25 (c)

17. Översyn av villkoren för bostadsanpassningsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo233 yrkande 1 och 2005/06:Bo335 yrkande 13.

Reservation 26 (m, c)

18. Bostadsanpassningsbidrag för elöverkänsliga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So422 yrkande 6 och 2005/06:Bo294.

19. Boverkets och länsstyrelsernas roll i den fysiska planeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo7 yrkandena 1-5, 2005/06:Bo8 yrkandena 1-4, 2005/06:Bo255 yrkande 4 och 2005/06:Bo325 yrkandena 3 och 4 samt lägger redogörelse 2005/06:RRS7 till handlingarna.

Reservation 27 (m, fp)
Reservation 28 (kd)
Reservation 29 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m004510
c01507
fp00399
kd00267
v22105
mp13004
-1001
Totalt1561611067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag