Plan- och byggfrågor

Civilutskottets betänkande 2008/09:CU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 april 2009

Beslut

Nej till motioner om plan- och byggfrågor (CU30)

Riksdagen sa nej till motioner om olika plan- och byggfrågor från den allmänna motionstiden 2008. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete, kommande förslag och tidigare ställningstaganden. Motionerna tar upp frågor som rör den pågående ändringen av plan- och bygglagen, byggfelsförsäkringar, lagen om energideklarationer för byggnader, energieffektivisering i bostadsbeståndet, inomhusmiljö, byggande i trä, vissa byggregler och dokumentering av ledningar i mark och lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om plan- och byggfrågor (CU30)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om olika plan- och byggfrågor från den allmänna motionstiden 2008. Utskottet hänvisar bland annat till pågående arbete, kommande förslag och tidigare ställningstaganden. Motionerna tar upp frågor som rör den pågående ändringen av plan- och bygglagen, byggfelsförsäkringar, lagen om energideklarationer för byggnader, energieffektivisering i bostadsbeståndet, inomhusmiljö, byggande i trä, vissa byggregler och dokumentering av ledningar i mark och lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.