Plan- och byggfrågor

Civilutskottets bet 2008/09:CU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 april 2009

Beslut

Nej till motioner om plan- och byggfrågor (CU30)

Riksdagen sa nej till motioner om olika plan- och byggfrågor från den allmänna motionstiden 2008. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete, kommande förslag och tidigare ställningstaganden. Motionerna tar upp frågor som rör den pågående ändringen av plan- och bygglagen, byggfelsförsäkringar, lagen om energideklarationer för byggnader, energieffektivisering i bostadsbeståndet, inomhusmiljö, byggande i trä, vissa byggregler och dokumentering av ledningar i mark och lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-02-26
Justering: 2009-03-24
Betänkande publicerat: 2009-03-25
Trycklov: 2009-03-25
Reservationer 13
bet 2008/09:CU30

Nej till motioner om plan- och byggfrågor (CU30)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om olika plan- och byggfrågor från den allmänna motionstiden 2008. Utskottet hänvisar bland annat till pågående arbete, kommande förslag och tidigare ställningstaganden. Motionerna tar upp frågor som rör den pågående ändringen av plan- och bygglagen, byggfelsförsäkringar, lagen om energideklarationer för byggnader, energieffektivisering i bostadsbeståndet, inomhusmiljö, byggande i trä, vissa byggregler och dokumentering av ledningar i mark och lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-02
4

Beslut

Beslut: 2009-04-15
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 april 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En reformerad plan- och bygglagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C209 yrkandena 1-3 och 5-9, 2008/09:C264, 2008/09:C270, 2008/09:C282, 2008/09:C283, 2008/09:C287, 2008/09:C292, 2008/09:C299, 2008/09:C329, 2008/09:C332, 2008/09:C356, 2008/09:C367 yrkandena 1 och 3, 2008/09:C396, 2008/09:C423, 2008/09:C426 yrkande 3, 2008/09:C429 yrkandena 1 och 2, 2008/09:C433, 2008/09:C438 yrkandena 1-5, 2008/09:C467, 2008/09:C469 yrkandena 1-3, 2008/09:Fö229 yrkande 3, 2008/09:Fö289 yrkandena 21-23 och 50-54, 2008/09:So554 yrkande 4, 2008/09:T206 yrkandena 13-18, 24, 26 och 27, 2008/09:MJ502 yrkandena 10 och 11, 2008/09:A395 yrkande 20 och 2008/09:A402 yrkande 25.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

2. Byggfelsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C203 yrkande 1, 2008/09:C211 och 2008/09:C362.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (mp)

3. Energideklarationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C268 och 2008/09:C448 yrkande 10.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m870010
c25004
fp21007
kd21003
v01903
mp01603
Totalt154146049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Mål för energianvändning i byggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C448 yrkande 1 och 2008/09:N430 yrkande 4.

Reservation 7 (s)
Reservation 8 (mp)

5. Energihushållningskrav vid ny- och ombyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C279 yrkande 4 och 2008/09:C448 yrkandena 4 och 5.

Reservation 9 (v)
Reservation 10 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1101118
m870010
c25004
fp21007
kd21003
v01903
mp00163
Totalt264201748

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Individuell mätning av varmvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C448 yrkande 6.

Reservation 11 (mp)

7. Passivhus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C442 och 2008/09:C448 yrkande 9.

Reservation 12 (mp)

8. Inomhusmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C203 yrkande 2 och 2008/09:C240 yrkandena 1-7.

Reservation 13 (mp)

9. Byggande i trä

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C317, 2008/09:C417 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:C427.

10. Vissa frågor om byggregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C413 och 2008/09:C424.

11. Dokumentering av ledningar i mark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C415.

12. Bostadsanpassningsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C250 yrkandena 1-3, 2008/09:C265 och 2008/09:C375.