Planering och byggande

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2017

Beslut

Det borde bli enklare att bygga studentbostäder (CU15)

För att minska den akuta bostadsbristen på vissa studieorter bör det bli enklare att bygga studentbostäder. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att utreda möjligheten till lättnader i byggreglerna för studentbostäder. Till exempel kan lättnaderna handla om att begränsa kraven på tillgänglighet.

Enligt riksdagen är det också en viktig uppgift för regeringen att fortsätta arbetet med att förbättra och förenkla plan- och byggreglerna för att underlätta för ökat bostadsbyggande. Till exempel skulle snabbare handläggning av plan- och bygglovsärenden innebära att tiden från projektstart till byggstart kan kortas. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande till regeringen även om detta.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om översyn dels plan- och bygglagen, dels tillgänglighetskraven för studentbostäder. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Det borde bli enklare att bygga studentbostäder (CU15)

För att minska den akuta bostadsbristen på vissa studieorter bör det bli enklare att bygga studentbostäder. Det anser civilutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att utreda möjligheten till lättnader i byggreglerna för studentbostäder. Till exempel kan lättnaderna handla om att begränsa kraven på tillgänglighet.

Enligt civilutskottet är det också en viktig uppgift för regeringen att fortsätta arbetet med att förbättra och förenkla plan- och byggreglerna för att underlätta för ökat bostadsbyggande. Till exempel skulle snabbare handläggning av plan- och bygglovsärenden innebära att tiden från projektstart till byggstart kan kortas. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen även om detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.