Planering och byggande

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om planering och byggande (CU12)

Riksdagen sa nej till cirka 170 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2018 som rör planering och byggande. Anledningen är bland annat de lagar som gäller inom området, pågående utredningar och pågående eller aviserade arbeten.

Motionerna handlar bland annat om översyn av plan- och bygglagen, plansystemet, klimatfrågor i planeringen, lovfrågor samt tillsyns- och överklagandereglering. Andra frågor är buller, bemyndiganden och skadeersättning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-09
Justering: 2019-04-23
Trycklov: 2019-04-24
Reservationer 48
Betänkande 2018/19:CU12

Alla beredningar i utskottet

2019-04-09, 2019-03-26

Nej till motioner om planering och byggande (CU12)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 170 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2018 som rör planering och byggande. Anledningen är bland annat de lagar som gäller inom området, pågående utredningar och pågående eller aviserade arbeten.

Motionerna handlar bland annat om översyn av plan- och bygglagen, plansystemet, klimatfrågor i planeringen, lovfrågor samt tillsyns- och överklagandereglering. Andra frågor är buller, bemyndiganden och skadeersättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-30
Debatt i kammaren: 2019-05-02
4

Beslut

Beslut: 2019-05-07
24 förslagspunkter, 17 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av plan- och bygglagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:238 av Camilla Brodin (KD) yrkande 2,

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 10,

2018/19:1334 av Kjell Jansson (M) yrkande 1,

2018/19:1527 av Lars Hjälmered (M) yrkande 3,

2018/19:1709 av Edward Riedl (M),

2018/19:1758 av Johan Hultberg (M) yrkande 2,

2018/19:1798 av Mathias Tegnér (S) yrkande 2,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 19,

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 8,

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 43 och 49,

2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 5 och

2018/19:2786 av Åsa Coenraads (M).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

2. Allmänna och enskilda intressen enligt plan- och bygglagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 6,

2018/19:830 av Pyry Niemi och Anna Wallentheim (båda S),

2018/19:948 av Anna Wallentheim (S),

2018/19:950 av Mattias Ottosson m.fl. (S),

2018/19:1083 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S),

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 22 och

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 45.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)

3. Plansystemet i allmänhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:642 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 5 och

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 34.

Reservation 6 (SD)

4. Riktlinjer i planarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:453 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2018/19:642 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2018/19:1830 av Jan Ericson (M),

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 35 och

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 61 0 9
SD 0 0 59 3
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 16 0 0 3
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 190 61 59 39


5. Medborgarinflytande och vissa andra intressen vid fysisk planering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:642 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkandena 23, 25 och 26,

2018/19:2228 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkandena 3-5 och

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 0 9
SD 0 0 59 3
C 26 0 0 5
V 0 0 26 2
KD 20 0 0 2
L 0 17 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 209 17 85 38


6. Klimatfrågor i planeringen och planering för gröna områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 10,

2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 2,

2018/19:2228 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkande 2,

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 28 och

2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkandena 26-28, 30 och 31.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (V)
Reservation 14 (L)

7. Reglering med detaljplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:453 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2018/19:1527 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

2018/19:2228 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkande 1,

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 7 och 9,

2018/19:2521 av Betty Malmberg (M),

2018/19:2573 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 10,

2018/19:2574 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 10,

2018/19:2584 av Ida Drougge (M),

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 36 och 44,

2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 15,

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 samt

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 20 och 65.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (V)
Reservation 17 (KD)

8. Regionplanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10,

2018/19:453 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5 och

2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 0 9
SD 59 0 0 3
C 27 0 0 4
V 0 26 0 2
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 286 26 0 37


9. Krav vid ny- eller ombyggnation av bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:333 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5,

2018/19:1309 av Magnus Manhammar (S) yrkande 1,

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 37-39,

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 23 och 37 samt

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 16 och 25.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (KD)
Reservation 21 (L)

10. Regler och krav för ett hållbart och innovativt byggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:333 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 4,

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 29,

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 15,

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 26 och 27,

2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkandena 4, 19, 21, 22 och 24 samt

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 28.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (SD)

11. Gemensamma byggregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:642 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21 och

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (L)

12. Byggnaders inomhusmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2438 av Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 3 samt

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 32 och 33.

Reservation 27 (KD)

13. Studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 17 och

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 43.

Reservation 28 (M)
Reservation 29 (SD)

14. Frågor om buller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:612 av Magnus Oscarsson (KD),

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 11,

2018/19:2573 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 11,

2018/19:2574 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 11,

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 31,

2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 16 och

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 19-21.

Reservation 30 (M)
Reservation 31 (C)
Reservation 32 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 0 61 9
SD 59 0 0 3
C 0 27 0 4
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 0 0 17 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 207 27 78 37


15. Regler för bygglov och anmälningsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6,

2018/19:1334 av Kjell Jansson (M) yrkande 4,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 18,

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 12,

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 12 och 46,

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 10 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 33 (M)
Reservation 34 (SD)
Reservation 35 (C)
Reservation 36 (KD)
Reservation 37 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 0 61 9
SD 0 59 0 3
C 0 0 27 4
V 26 0 0 2
KD 1 0 19 2
L 0 0 17 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 129 59 124 37


16. Bygglovsbefriade åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:306 av Jimmy Ståhl (SD),

2018/19:336 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 3-6,

2018/19:573 av Patrick Reslow (SD),

2018/19:1758 av Johan Hultberg (M) yrkande 3,

2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 10,

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 11 och 36 samt

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 6 och 9.

Reservation 38 (M)
Reservation 39 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 39 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 0 61 9
SD 59 0 0 3
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 231 20 61 37


17. Bygglovsregler för näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:336 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1807 av Monica Haider (S),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 50 och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 40 (M)

18. Kontroller vid nybyggnation av bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4-6,

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 28,

2018/19:1822 av Jan Ericson (M) och

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 41 (M)
Reservation 42 (SD)
Reservation 43 (V)

19. Bostadsnära centrumanläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2228 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 44 (V)

20. Färdigställandeskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:326 av Mikael Strandman (SD) och

2018/19:1742 av Sofia Westergren (M) yrkandena 1 och 2.

21. Tillsynsbestämmelser enligt plan- och bygglagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 31 och

2018/19:1746 av Sten Bergheden (M).

Reservation 45 (V)

22. Överklaganderegler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:453 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 3 och 4,

2018/19:1334 av Kjell Jansson (M) yrkandena 2 och 3,

2018/19:1860 av Boriana Åberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2382 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 10,

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 40-42,

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 5-7 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 10-14.

Reservation 46 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 46 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 60 0 10
SD 59 0 0 3
C 0 27 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 0 17 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 187 124 0 38


23. Skadeersättning enligt plan- och bygglagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 13 och 14 samt

2018/19:1858 av Jan Ericson (M).

Reservation 47 (SD)

24. Bemyndiganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 7 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 48 (SD)