Planering och byggande

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2020

Beslut

Nej till motioner om samhällsplanering och byggande (CU16)

Riksdagen sa nej till ett 160-tal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om samhällsplanering och byggande, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlade till exempel om samhällsplanering, planarbete, lov- och anmälningsplikt samt utformning av byggnader.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

57 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-16
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-27
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:CU16

Alla beredningar i utskottet

2020-04-16, 2020-04-02

Nej till motioner om samhällsplanering och byggande (CU16)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett 160-tal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om samhällsplanering och byggande, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om samhällsplanering, planarbete, lov- och anmälningsplikt samt utformning av byggnader.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-05
Debatt i kammaren: 2020-05-06
4

Beslut

Beslut: 2020-05-06
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 6 maj 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samhällsplanering och biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 46,

2019/20:3247 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 15 och

2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 27.

2. Planarbetet och beredskap i planeringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 63, 64 och 66 samt

2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 5 och 21.

Reservation 1 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 52 3 0 294


3. Vissa frågor om lov- och anmälningsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:905 av Peter Helander och Per Schöldberg (båda C),

2019/20:2106 av Erik Ottoson (M),

2019/20:2911 av Edward Riedl (M) och

2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 2 och 4.

4. Frågor om utformning av byggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:162 av Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:187 av Rickard Nordin (C),

2019/20:916 av Per Schöldberg och Helena Lindahl (båda C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1819 av Sten Bergheden (M),

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 35 och

2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 19.

5. Krav och åtgärder som följer upp regelverket i PBL

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:358 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2019/20:1105 av Emma Hult (MP) yrkandena 2-4.

6. Bullerdeklaration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2560 av Mats Green (M) yrkande 4.

7. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.