Planering och byggande

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2020

Beslut

Nej till motioner om samhällsplanering och byggande (CU16)

Riksdagen sa nej till ett 160-tal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om samhällsplanering och byggande, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlade till exempel om samhällsplanering, planarbete, lov- och anmälningsplikt samt utformning av byggnader.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-04-02, 2020-04-16

Nej till motioner om samhällsplanering och byggande (CU16)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett 160-tal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om samhällsplanering och byggande, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om samhällsplanering, planarbete, lov- och anmälningsplikt samt utformning av byggnader.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.