Planering och byggande

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 27 januari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-03, 2022-01-27, 2021-12-16, 2021-12-02