Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Justitieutskottets bet 2012/13:JuU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2012

Beslut

Säpo och Rikskriminalpolisen får rätt till signalspaning (JuU7)

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska läggas till bland de myndigheter som får tillgång till signalspaning i sin försvarsunderrättelseverksamhet. Syftet är att Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens lättare ska kunna få strategiska uppgifter om bland annat internationell terrorism och annan grov brottslighet som har koppling till andra länder och som kan hota viktiga svenska intressen. Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska följa samma regler som gäller för övrig signalspaning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-18
Justering: 2012-11-15
Betänkande publicerat: 2012-11-16
Trycklov: 2012-11-16
Reservationer 4
bet 2012/13:JuU7

Säpo och Rikskriminalpolisen får rätt till signalspaning (JuU7)

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska läggas till bland de myndigheter som får tillgång till signalspaning i sin försvarsunderrättelseverksamhet. Syftet är att Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens lättare ska kunna få strategiska uppgifter om bland annat internationell terrorism och annan grov brottslighet som har koppling till andra länder och som kan hota viktiga svenska intressen. Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska följa samma regler som gäller för övrig signalspaning. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-28
4

Beslut

Beslut: 2012-11-28
4 förslagspunkter, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 november 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:179 och avslår motion
2012/13:Ju2 av Maria Ferm m.fl. (MP, V) yrkande 1.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP02302
FP20202
C18104
SD19001
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt27243034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Upphävande av signalspaningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju2 av Maria Ferm m.fl. (MP, V) yrkande 2.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP02302
FP21102
C19004
SD19001
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt27441034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju2 av Maria Ferm m.fl. (MP, V) yrkande 3.

Reservation 3 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP02302
FP22002
C19004
SD01901
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt25659034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. En parlamentarisk utredning om signalspaning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju2 av Maria Ferm m.fl. (MP, V) yrkande 4.

Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP02302
FP21102
C19004
SD19001
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt27441034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag