Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 1997/98:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 1998

Beslut

Polisfrågor (JuU18)

Riksdagen gjorde, med anledning av en motion, ett tillkännagivande till regeringen om att Rikspolisstyrelsens försöksverksamhet där hotade kvinnor utrustats med peppar- eller tårgasspray snarast bör utvärderas. Med anledning av ytterligare en motion gjorde riksdagen ett tillkännagivande om användningen av svenska bokstäver i det maskinläsbara fältet i pass.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-01-29
Justering: 1998-02-12
Betänkande 1997/98:JuU18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-04
4

Beslut

Beslut: 1998-03-04

Protokoll med beslut