Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 1998/99:JuU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 1999

Beslut

Motioner om polisfrågor (JuU21)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om polisfrågor. Motionerna rör bl.a. den s.k. New York-modellen, polisens arbetstider och arbetsuppgifter samt olika frågor om ordningsvakter.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-04-22
Justering: 1999-05-06
Betänkande 1998/99:JuU21

Motioner om polisfrågor (JuU21)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om polisfrågor. Motionerna rör bl.a. den s.k. New York-modellen, polisens arbetstider och arbetsuppgifter samt olika frågor om ordningsvakter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-05-19
4

Beslut

Beslut: 1999-05-19

Protokoll med beslut