Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2005

Beslut

Ja till tillfällig vapenamnesti (JuU19)

För att minska de illegala vapnen i Sverige vill riksdagen införa en tillfällig vapenamnesti. Under månaderna juli - september 1993 gällde en vapenamnesti i Sverige. En särskild lag innebar att den person som hade ett skjutvapen utan att vara berättigad till det inte skulle dömas till ansvar för brott enligt den dåvarande vapenlagen om han frivilligt lämnade vapnet till polisen. Nu vill riksdagen införa en ny tillfällig vapenamnesti. Riksdagen uppmanar regeringen att lämna ett sådant förslag som riksdagen kan fatta beslut om.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 21 under punkt 23 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-05-10
Justering: 2005-06-02
Betänkande publicerat: 2005-06-07
Trycklov: 2005-06-07
Reservationer 28
Betänkande 2004/05:JUU19

Fem partier föreslår tillfällig vapenamnesti (JuU19)

För att minska de illegala vapnen i Sverige vill de borgerliga partierna och Miljöpartiet i justitieutskottet införa en tillfällig vapenamnesti. Under månaderna juli - september 1993 gällde en vapenamnesti i Sverige. En särskild lag innebar att den person som hade ett skjutvapen utan att vara berättigad till det inte skulle dömas till ansvar för brott enligt den dåvarande vapenlagen om han frivilligt lämnade vapnet till polisen. Nu vill de borgerliga och Miljöpartiet att riksdagen ska besluta om en ny tillfällig vapenamnesti. Partierna uppmanar regeringen att lämna ett sådant förslag som riksdagen kan fatta beslut om. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att det inte behövs en tillfällig vapenamnesti. Partierna menar att det redan i dag finns ett visst utrymme i vapenlagen att lämna in vapen för vilka det saknas tillstånd. De hänvisar även till att Rikspolisstyrelsen inte uppmärksammat något behov av en tillfällig vapenamnesti. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har majoritet i justitieutskottet. Men de borgerliga partierna och Miljöpartiet har majoritet när riksdagen ska fatta beslut i frågan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-16
4

Beslut

Beslut: 2005-06-16
30 förslagspunkter, 23 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Språktest

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju350 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

2. Antagning till polisutbildning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju350 yrkande 2, 2004/05:Ju392, 2004/05:Ju465 yrkande 11, 2004/05:Ju489 yrkande 7, 2004/05:Ju501 yrkandena 14, 18 och 19 samt 2004/05:Sf365 yrkande 22.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04906
c01507
fp04206
kd03003
v23005
mp15002
-2000
Totalt167136046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Hatbrott och rasistiska brott i polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf365 yrkande 23.

Reservation 3 (kd)

4. Samarbete mellan HBT-organisationer och polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U257 yrkande 15.

Reservation 4 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260117
m48106
c15007
fp40017
kd30003
v02305
mp01502
-0200
Totalt25941247

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Akademiska inslag i polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om akademiska inslag i polisutbildningen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2004/05:Ju350 yrkande 3 och 2004/05:Ju501 yrkande 15.

6. Polisens vapenträning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju350 yrkande 4.

Reservation 5 (v)

7. Polisforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju365.

Reservation 6 (m, c, fp)

8. Vidareutbildning för poliser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju501 yrkandena 10-13 och 17 samt 2004/05:Ju505.

Reservation 7 (m, c, fp)

9. Etik och moral m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju262 yrkande 4, 2004/05:Ju324 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ju325 och 2004/05:Ju350 yrkande 7.

10. Brottsmisstänkta poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju371 och 2004/05:Ju501 yrkande 29.

Reservation 8 (fp)

11. Polisens arbetsmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju272 yrkandena 1-6, 2004/05:Ju474 yrkande 4 och 2004/05:Ju489 yrkande 2.

Reservation 9 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m49006
c01507
fp42006
kd30003
v23005
mp15002
-2000
Totalt28815046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Användning av handfängsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju380.

Reservation 10 (m, c, fp)

13. En nationell underrättelseenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju501 yrkandena 5, 6 och 9.

Reservation 11 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m48007
c15007
fp04206
kd29004
v23005
mp15002
-2000
Totalt25942048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. En avdelning för Internetrelaterad brottslighet vid Rikspolisstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju486 yrkande 9.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

15. Samordning vid upphandling av IT-system m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju308.

16. Polisstyrelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju465 yrkande 6.

Reservation 13 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m48106
c01507
fp42006
kd03003
v23005
mp15002
-2000
Totalt25746046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Arbetsmiljöfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju350 yrkande 5, 2004/05:Ju465 yrkande 5 och 2004/05:Ju501 yrkandena 7 och 8.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)
Reservation 15 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m00496
c10147
fp00426
kd00294
v02305
mp14102
-1100
Totalt1432513447

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Hot och våld mot poliser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju496 yrkandena 1-3.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

19. Polisens utrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju465 yrkande 7 och 2004/05:Ju501 yrkandena 27 och 28.

Reservation 17 (c, fp, kd)

20. Digitala fotografier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju253 och 2004/05:Ju416.

Reservation 18 (m, c, fp, kd)

21. Beredskapspolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju326 och 2004/05:Ju489 yrkande 8.

Reservation 19 (m, c, fp, kd)

22. Straffskärpning vid vapenbrott m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju231 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ju352 yrkande 5 och 2004/05:Ju412 yrkande 17.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)

23. Tillfällig vapenamnesti

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju243 och 2004/05:Ju329.

Reservation 21 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m04906
c01507
fp04206
kd03003
v23005
mp01502
-1100
Totalt146152051

Beslut: Kammaren biföll reservation 21

24. Ljuddämpare vid jakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju240.

Reservation 22 (m, c)

25. Vapenförvaring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju203, 2004/05:Ju244 och 2004/05:Ju284.

Reservation 23 (c)

26. Kamphundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju247.

27. Anmälningar mot ordningsvakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju465 yrkande 1.

Reservation 24 (kd)

28. Alkoholtest för omhändertagna personer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju301 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ju415 yrkandena 1-3, 2004/05:Ju469, 2004/05:Ju473 och 2004/05:Ju510.

Reservation 25 (m, c, fp, kd)

29. Allmän kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju317 yrkande 4, 2004/05:Ju412 yrkande 14 och 2004/05:Ju497.

Reservation 26 (fp)
Reservation 27 (v)

30. Medborgarkontor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju501 yrkande 23.

Reservation 28 (fp)