Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2005

Beslut

Ja till tillfällig vapenamnesti (JuU19)

För att minska de illegala vapnen i Sverige vill riksdagen införa en tillfällig vapenamnesti. Under månaderna juli - september 1993 gällde en vapenamnesti i Sverige. En särskild lag innebar att den person som hade ett skjutvapen utan att vara berättigad till det inte skulle dömas till ansvar för brott enligt den dåvarande vapenlagen om han frivilligt lämnade vapnet till polisen. Nu vill riksdagen införa en ny tillfällig vapenamnesti. Riksdagen uppmanar regeringen att lämna ett sådant förslag som riksdagen kan fatta beslut om.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 21 under punkt 23 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Fem partier föreslår tillfällig vapenamnesti (JuU19)

För att minska de illegala vapnen i Sverige vill de borgerliga partierna och Miljöpartiet i justitieutskottet införa en tillfällig vapenamnesti. Under månaderna juli - september 1993 gällde en vapenamnesti i Sverige. En särskild lag innebar att den person som hade ett skjutvapen utan att vara berättigad till det inte skulle dömas till ansvar för brott enligt den dåvarande vapenlagen om han frivilligt lämnade vapnet till polisen. Nu vill de borgerliga och Miljöpartiet att riksdagen ska besluta om en ny tillfällig vapenamnesti. Partierna uppmanar regeringen att lämna ett sådant förslag som riksdagen kan fatta beslut om. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att det inte behövs en tillfällig vapenamnesti. Partierna menar att det redan i dag finns ett visst utrymme i vapenlagen att lämna in vapen för vilka det saknas tillstånd. De hänvisar även till att Rikspolisstyrelsen inte uppmärksammat något behov av en tillfällig vapenamnesti. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har majoritet i justitieutskottet. Men de borgerliga partierna och Miljöpartiet har majoritet när riksdagen ska fatta beslut i frågan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.