Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2006

Beslut

Motioner om polisfrågor (JuU14)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se till att handledning för polisens personal blir en obligatorisk del av polisens verksamhet. Poliser möter dagligen människor i kris. För att förbättra polisens arbetsmiljö är det enligt utskottet viktigt att personalhandledning blir en obligatorisk del i verksamheten. Riksdagen sade nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om polisfrågor och om åtgärder internationellt och i Sverige mot människohandel och prostitution.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion angående handledning inom polisen. Avslag på övriga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

102 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-23
Justering: 2006-03-14
Betänkande publicerat: 2006-03-15
Trycklov: 2006-03-15
Reservationer 54
Betänkande 2005/06:JuU14

Motioner om polisfrågor (JuU14)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se till att handledning för polisens personal blir en obligatorisk del av polisens verksamhet. Poliser möter dagligen människor i kris. För att förbättra polisens arbetsmiljö är det enligt utskottet viktigt att personalhandledning blir en obligatorisk del i verksamheten. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om polisfrågor och om åtgärder internationellt och i Sverige mot människohandel och prostitution.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-22
4

Beslut

Beslut: 2006-03-23
56 förslagspunkter, 49 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Metodutveckling för polisen, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju358 yrkandena 6-8, 2005/06:Ju507 yrkande 1 och 2005/06:Ju514 yrkande 15.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m038017
c01606
fp036012
kd023010
v19009
mp13004
-2000
Totalt149113087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Underrättelsestyrd verksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju451 yrkandena 1-6, 2005/06:Ju493 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ju514 yrkande 13 och 2005/06:Ju555.

Reservation 2 (fp)

3. Brottsofferperspektiv i polisarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju386 yrkande 4.

Reservation 3 (v)

4. Familjevåldsenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju358 yrkande 12 och 2005/06:Ju402 yrkande 2.

Reservation 4 (m, c, fp)

5. Digitala bildregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju294 och 2005/06:Ju487 yrkande 1.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

6. Renodling av polisens verksamhet, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju501 yrkande 21, 2005/06:Ju338, 2005/06:Ju384 yrkande 11 och 2005/06:Ju514 yrkandena 25-27.

Reservation 6 (c, fp)
Reservation 7 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m380017
c00166
fp003612
kd221010
v19009
mp11204
-1100
Totalt196145287

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Renodling av polisrollen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju427 yrkande 1 och 2004/05:Ju474 yrkande 3.

Reservation 8 (m, c, fp)

8. Effektivisering av polisens dokumentation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju427 yrkande 2, 2004/05:Ju501 yrkande 24 och 2005/06:Ju514 yrkande 29.

Reservation 9 (m, c, fp)

9. Polisens kostnader för evenemangsbevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju273, 2004/05:Ju341 yrkandena 1-3, 2004/05:Ju501 yrkande 22, 2004/05:Kr365 yrkande 14, 2004/05:N409 yrkande 4, 2005/06:Ju417, 2005/06:Ju458, 2005/06:Ju514 yrkande 28, 2005/06:Kr375 yrkande 16 och 2005/06:N443 yrkande 6.

Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (kd)

10. Tullens geografiska jurisdiktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju486 yrkande 2, 2004/05:Ju487 yrkande 2 och 2005/06:Sk372 yrkande 2.

Reservation 12 (c, fp)

11. Tullens polisiära befogenheter, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju487 yrkandena 1, 3-5 och 9, 2004/05:Ju489 yrkande 10, 2005/06:Sk372 yrkandena 3 och 8, 2005/06:Sk529 yrkande 5, 2005/06:Ju293, 2005/06:Ju379 yrkande 4, 2005/06:Ju527, 2005/06:Ju532 yrkande 7 och 2005/06:Kr305 yrkande 2.

Reservation 13 (c, fp, kd)
Reservation 14 (mp)

12. Samordning av brottsbekämpande underrättelseverksamheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju379 yrkande 7, 2005/06:Ju480 yrkandena 10 och 11 samt 2005/06:Ju514 yrkandena 14 och 34.

Reservation 15 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m380017
c16006
fp036012
kd230010
v19009
mp13004
-2000
Totalt22636087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Samverkan mellan lokal polis och andra myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju329 yrkande 2 och 2005/06:Ju358 yrkande 31.

Reservation 16 (m, c, fp)

14. Sekretess mellan brottsbekämpande myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju379 yrkande 6.

Reservation 17 (m, c, fp)

15. Samverkan mellan tull och polis, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju486 yrkande 4, 2004/05:Ju487 yrkandena 6 och 7, 2005/06:Sk372 yrkandena 6 och 7, 2005/06:Sk529 yrkande 2 och 2005/06:Ju410 yrkande 16.

Reservation 18 (m)
Reservation 19 (c, fp, kd)

16. Polisens samverkan med HBT-organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L375 yrkande 19.

Reservation 20 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m380017
c15106
fp350013
kd230010
v01909
mp01304
-0200
Totalt22635088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Polisiärt samarbete inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju480 yrkande 1, 2005/06:Ju358 yrkande 32, 2005/06:Ju463 yrkande 18 och 2005/06:U290 yrkande 23.

Reservation 21 (m, fp, kd)

18. Utveckling av Europol och Eurojust till operativa organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju501 yrkande 30.

Reservation 22 (m, fp)

19. Breddad rekrytering till polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju319 yrkande 2, 2005/06:Ju358 yrkande 15, 2005/06:Ju463 yrkande 11, 2005/06:Ju507 yrkande 9, 2005/06:Ju514 yrkandena 21-23, 2005/06:Sf336 yrkande 51 och 2005/06:Sf389 yrkande 21.

Reservation 23 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m038017
c01606
fp036012
kd023010
v19009
mp12005
-2000
Totalt148113088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Rekrytering av specialister, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju313, 2005/06:Ju320 yrkande 1 och 2005/06:Ju514 yrkande 20.

Reservation 24 (m, c, fp, kd)

21. Omvandling av polisutbildning till högskoleutbildning, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju368 yrkande 5, 2005/06:Ju463 yrkande 10, 2005/06:Ju507 yrkande 6, 2005/06:Ju514 yrkandena 17 och 19 samt 2005/06:Ju523 yrkandena 1 och 2.

Reservation 25 (c, fp, kd, v)

22. Likabehandling på polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L341 yrkande 5 och 2005/06:L375 yrkande 30.

Reservation 26 (c, v)

23. Innehållet i polisutbildningen, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju358 yrkandena 16, 17, 19, 23 och 24, 2005/06:Ju472 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:A365 yrkandena 1 och 2.

Reservation 27 (m, c)

24. Vidareutbildning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju358 yrkande 18, 2005/06:Ju507 yrkande 4 och 2005/06:Ju514 yrkande 12.

Reservation 28 (m, c, fp)

25. Operativ ledning inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju358 yrkandena 4 och 5 samt 2005/06:Ju514 yrkande 8.

Reservation 29 (fp)

26. Ledarskapsutbildning inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju358 yrkandena 20-22, 2005/06:Ju507 yrkande 7 och 2005/06:Ju514 yrkande 11.

Reservation 30 (m, c, fp)

27. Handledning inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i betänkandet om handledning inom polisen.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:Ju368 yrkande 6.

28. Rekrytering av polischefer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju514 yrkandena 9 och 10.

Reservation 31 (c, fp)

29. Uppsägning av dömda poliser, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju255, 2005/06:Ju306 yrkande 9 och 2005/06:Ju330.

Reservation 32 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m380017
c16006
fp360012
kd023010
v19009
mp13004
-2000
Totalt23923087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Utredningsenhet avseende brottsmisstänkta poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju514 yrkande 33.

Reservation 33 (fp)

31. Tillsyn över polis- och åklagarväsendet, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju331, 2005/06:Ju376 yrkande 15, 2005/06:Ju416, 2005/06:Ju436 yrkande 4 och 2005/06:Ju463 yrkande 12.

Reservation 34 (c, fp, kd)

32. Legitimering av poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju463 yrkande 13.

Reservation 35 (kd)

33. Hantering av klagomål mot polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju358 yrkande 11.

Reservation 36 (m, c, fp)

34. Polisens befogenheter vid demonstrationer, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju246, 2004/05:Ju255, 2004/05:Ju256 yrkande 2, 2005/06:Ju367 yrkande 2, 2005/06:Ju384 yrkandena 12 och 13 samt 2005/06:Ju457.

Reservation 37 (v)
Reservation 38 (mp)

35. Omhändertagande av berusade personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju209, 2005/06:Ju239, 2005/06:Ju292 och 2005/06:Ju434.

Reservation 39 (m, c, fp, kd)

36. Förbud mot kamphundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju456.

37. Polisens våldsanvändning, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju329 yrkande 1, 2005/06:Ju349 yrkandena 1, 3 och 4, 2005/06:Ju368 yrkandena 9-11 och 2005/06:Ju465 yrkandena 1 och 2.

Reservation 40 (v)
Reservation 41 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m380017
c16006
fp360012
kd230010
v20179
mp01304
-0110
Totalt230141887

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

38. Polisens utrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju203, 2005/06:Ju276 och 2005/06:Ju514 yrkandena 30 och 31.

Reservation 42 (m, c, fp)

39. Operativa polismetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju217 och 2005/06:Ju257.

Reservation 43 (m, c, fp)

40. Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju365 yrkandena 1-3 och 2005/06:Sf329 yrkande 2.

Reservation 44 (mp)

41. Förhindrande av att barn bortförs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju351.

42. Eftersökning av försvunna personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju216 yrkandena 1-3 och 2005/06:Ju449 yrkandena 1-3.

Reservation 45 (m)

43. Ökade internationella insatser mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K431 yrkande 15, 2004/05:Ju294 yrkandena 2 och 4, 2004/05:Ju485 yrkandena 7, 9 och 11, 2005/06:Ju326 yrkande 2, 2005/06:Ju383 yrkandena 3 och 11, 2005/06:U338 yrkande 16, 2005/06:U340 yrkandena 3 och 4 samt 2005/06:U379 yrkande 12.

Reservation 46 (m, c, fp, kd)

44. Jämställdhetsinsatser för att motverka människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju383 yrkande 8 och 2005/06:U340 yrkandena 1 och 2.

Reservation 47 (c, fp)
Reservation 48 (mp)

45. Transportörers ansvar för att motverka människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju519 och 2005/06:Ju525.

46. Polisens internationella samarbete mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju294 yrkande 3, 2005/06:Ju231 och 2005/06:U382 yrkande 11.

Reservation 49 (c, fp, kd)

47. Nationella åtgärder mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju294 yrkande 5, 2004/05:Ju304 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ju326 yrkande 1, 2005/06:Ju485 och 2005/06:Ju561.

48. Människohandel som eget politikområde, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K341 yrkande 2 och 2005/06:So467 yrkande 3.

Reservation 50 (v)

49. Ökad myndighetssamverkan mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So469 yrkande 9.

Reservation 51 (fp)

50. Information om rätten att söka asyl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju313 och 2005/06:Ju402 yrkande 3.

Reservation 52 (v, mp)

51. Gränskontroll och tullens befogenheter, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A310 yrkande 11.

Reservation 53 (c)

52. Brott mot knivlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju363.

53. Psykosocialt stöd till poliser, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju358 yrkandena 13 och 14 samt 2005/06:Ju471.

Reservation 54 (m, c, fp)

54. Lagring av trafikdata

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju419 yrkande 4.

55. Polisens föreskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju358 yrkande 30.

56. Nationella identitetskort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju445.