Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2009

Beslut

Nej till motioner om polisfrågor och arbetet mot barnsexturism (JuU22)

Riksdagen sa nej till motioner om polisfrågor och arbetet mot barnsexturism som lämnats in under de allmänna motionstiden 2007 och 2008. Motionerna som rör polisfrågor handlar bland annat om polisens arbetsmetoder, innehållet i polisutbildningen, kontroll av vapen och samordning mellan myndigheter för bättre brottsbekämpning. Motionerna om arbetet mot barnsexturism tar bland annat upp frågor om internationellt samarbete, polisens sambandsmän och arbetet vid svenska ambassader och konsulat.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om polisfrågor och arbetet mot barnsexturism (JuU22)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om polisfrågor och arbetet mot barnsexturism som lämnats in under de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Motionerna som rör polisfrågor handlar bland annat om polisens arbetsmetoder, innehållet i polisutbildningen, kontroll av vapen och samordning mellan myndigheter för bättre brottsbekämpning. Motionerna om arbetet mot barnsexturism tar bland annat upp frågor om internationellt samarbete, polisens sambandsmän och arbetet vid svenska ambassader och konsulat.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.