Polisfrågor

Justitieutskottets bet 2008/09:JuU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2009

Beslut

Nej till motioner om polisfrågor och arbetet mot barnsexturism (JuU22)

Riksdagen sa nej till motioner om polisfrågor och arbetet mot barnsexturism som lämnats in under de allmänna motionstiden 2007 och 2008. Motionerna som rör polisfrågor handlar bland annat om polisens arbetsmetoder, innehållet i polisutbildningen, kontroll av vapen och samordning mellan myndigheter för bättre brottsbekämpning. Motionerna om arbetet mot barnsexturism tar bland annat upp frågor om internationellt samarbete, polisens sambandsmän och arbetet vid svenska ambassader och konsulat.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

61 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-03-17
Justering: 2009-03-26
Betänkande publicerat: 2009-03-31
Trycklov: 2009-03-31
Reservationer 22
bet 2008/09:JuU22

Nej till motioner om polisfrågor och arbetet mot barnsexturism (JuU22)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om polisfrågor och arbetet mot barnsexturism som lämnats in under de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Motionerna som rör polisfrågor handlar bland annat om polisens arbetsmetoder, innehållet i polisutbildningen, kontroll av vapen och samordning mellan myndigheter för bättre brottsbekämpning. Motionerna om arbetet mot barnsexturism tar bland annat upp frågor om internationellt samarbete, polisens sambandsmän och arbetet vid svenska ambassader och konsulat.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-16
4

Beslut

Beslut: 2009-04-16
30 förslagspunkter, 27 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Polisens yttre organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju379 yrkande 24.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m790018
c22007
fp20008
kd18006
v01903
mp01504
Totalt139131079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Polisens arbetsmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju358, 2008/09:Ju418 yrkandena 1-6, 2008/09:Ju434 yrkande 3 och 2008/09:Ju443.

Reservation 2 (v)

3. Beredskapspolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju302 och 2008/09:Ju448.

Reservation 3 (s)

4. Drogtester i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju258, 2007/08:Ju441, 2008/09:Ju463 och 2008/09:T416 yrkande 2.

5. Behörighet att utföra alkoholutandningsprov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju218 och 2008/09:Ju379 yrkande 43.

Reservation 4 (s, mp)

6. Åtgärder mot organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju323, 2008/09:Ju338, 2008/09:Ju379 yrkande 25 och 2008/09:Ju410.

Reservation 5 (s, mp)

7. Samarbetet mellan tull och polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju341.

Reservation 6 (s, v, mp)

8. Polisens samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju227 yrkande 2.

Reservation 7 (s, v, mp)

9. Nätleverantörer som samarbetar med Rikskriminalpolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju355.

Reservation 8 (s, v)

10. Polisiärt gränssamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju268.

11. Frontex

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf368 yrkande 10 och 2008/09:Sf375 yrkande 3.

Reservation 9 (s, v, mp)

12. Polisutbildning, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju217 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Ju245 yrkande 1, 2008/09:Ju379 yrkande 26, 2008/09:Ju400 yrkande 1 och 2008/09:Ju433 yrkande 2.

Reservation 10 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s197032
m790018
c22007
fp20008
kd18006
v01903
mp01414
Totalt140130178

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Utbildning av förundersökningsledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju379 yrkande 27.

Reservation 11 (s, v, mp)

14. Utbildning i arbetsmiljölagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju227 yrkande 1.

Reservation 12 (s, v)

15. Skydd mot diskriminering i polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub464 yrkande 8.

16. Maskeringsförbud vid demonstrationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju449.

17. Demonstrationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju298 och 2008/09:Ju404.

18. Vissa frågor om ordningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju230, 2008/09:Ju324, 2008/09:Ju368 och 2008/09:Ju438.

Reservation 13 (s)

19. Ordningsvakter och väktare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju223, 2008/09:Ju376 och 2008/09:Ju379 yrkande 54.

Reservation 14 (s, v, mp)

20. Vapenlagen, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju206, 2008/09:Ju220, 2008/09:Ju221, 2008/09:Ju237, 2008/09:Ju260, 2008/09:Ju385, 2008/09:Ju386, 2008/09:Ju392, 2008/09:U251 yrkande 3 och 2008/09:U253 yrkandena 3 och 4.

Reservation 15 (v, mp)

21. Polisens våldsanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju431.

22. Eftersök av försvunna personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju417.

23. Utfärdande av arresteringsorder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju202.

24. Statistikredovisning, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju257 yrkande 2, 2008/09:Ju313, 2008/09:Ju415 och 2008/09:Ju422.

Reservation 16 (s, v, mp)

25. Internationellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju212 yrkandena 1-3, 2008/09:Ju430 yrkande 7 och 2008/09:Ju470 yrkande 6.

Reservation 17 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m790018
c22007
fp20008
kd18006
v01903
mp01504
Totalt139132078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

26. Polissambandsmännens uppdragsbeskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju423 yrkande 1 och 2008/09:Ju471 yrkande 1.

Reservation 18 (s, v, mp)

27. Utbildning av polissambandsmän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju210 yrkande 3 och 2008/09:Ju407.

Reservation 19 (mp)

28. Anmälan om brott vid svenska beskickningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju216 yrkande 1, 2008/09:Ju423 yrkande 2 och 2008/09:Ju471 yrkande 2.

Reservation 20 (s, v, mp)

29. Utfärdande av pass vid svenska beskickningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju210 yrkande 6 och 2007/08:Ju400 yrkande 6.

Reservation 21 (s, v, mp)

30. Statistik och kunskapsinhämtning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju210 yrkandena 5 och 11, 2007/08:Ju216 yrkande 4 och 2007/08:Ju400 yrkandena 5 och 11.

Reservation 22 (s, v, mp)