Polisfrågor

Justitieutskottets bet 2009/10:JuU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2010

Beslut

Nej till motioner om polisfrågor (JuU13)

Riksdagen sa nej till motioner om polisfrågor från de allmänna motionstiderna 2007, 2008 och 2009. Skälet är bland annat att det redan pågår arbetet i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om allmänna frågor om polisen, arbetet mot barnsexturism och lagring av trafikdata.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

54 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-02-02
Justering: 2010-02-11
Betänkande publicerat: 2010-02-11
Trycklov: 2010-02-11
Reservationer 3
bet 2009/10:JuU13

Nej till motioner om polisfrågor (JuU13)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om polisfrågor från de allmänna motionstiderna 2007, 2008 och 2009. Skälet är bland annat att det redan pågår arbetet i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om allmänna frågor om polisen, arbetet mot barnsexturism och lagring av trafikdata.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-02-18
4

Beslut

Beslut: 2010-02-18
13 förslagspunkter, 12 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 februari 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rapporteringsskyldighet och anmälan av brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju312, 2009/10:Ju266 och 2009/10:Ju399.

2. Utfärdande av pass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju252.

3. Polisens skyldighet att ingripa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju374.

4. Yrkeslegitimation och civila utredare inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju337 yrkandena 4 och 6.

Reservation 1 (v, mp)

5. Trafiksäkerhet inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju341.

6. Polisens IT-användning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju242 yrkandena 10 och 11 samt 2009/10:Ju255 yrkande 3.

7. Uppgifter om elektronisk kommunikation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju207.

Reservation 2 (s)

8. Kamphundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju365.

9. Privata säkerhetsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju332.

10. Vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju273, 2009/10:Ju281 och 2009/10:Ju322.

11. Lagring av trafikdata

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju446 yrkande 3, 2008/09:Ju250, 2008/09:Ju379 yrkande 29, 2008/09:Ju403 och 2009/10:Ju427 yrkande 13.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s197032
m790017
c22007
fp18019
kd20004
v01822
mp01603
-1000
Totalt141131374

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Brottsregisterkontroll av flygpassagerare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju412.

13. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.