Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2012

Beslut

Nej till motioner om polisfrågor (JuU15)

Riksdagen sa nej till 61 motioner från allmänna motionstiden 2011 inom polisområdet. Skälet är bland annat att det redan pågår arbetet i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna gäller bland annat polisens arbetsmetoder, tull- och gränskontroller samt ordningslagen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

46 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-14
Justering: 2012-02-23
Betänkande publicerat: 2012-02-23
Trycklov: 2012-02-23
Reservationer 17
Betänkande 2011/12:JuU15

Nej till motioner om polisfrågor (JuU15)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 61 motioner från allmänna motionstiden 2011 inom polisområdet. Skälet är bland annat att det redan pågår arbetet i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna gäller bland annat polisens arbetsmetoder, tull- och gränskontroller samt ordningslagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-15
4

Beslut

Beslut: 2012-03-21
28 förslagspunkter, 17 acklamationer, 11 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Provokation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju402 av Kent Ekeroth och Björn Söder (båda SD),
2011/12:Ju408 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth (båda SD) yrkande 2 och
2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 30.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M930014
MP19006
FP19005
C18005
SD01801
V18001
KD16003
-0010
Totalt27418156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Infiltration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 2 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M930014
MP19006
FP19005
C18005
SD18001
V17002
KD16003
-0010
Totalt20091157

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Utvidgat avlägsnande vid störande av allmän ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju204 av Björn Söder och Kent Ekeroth (båda SD).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP19006
FP19005
C18005
SD01801
V18001
KD16003
-0100
Totalt27319057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Genomsökning av båtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju317 av Thomas Finnborg (M).

5. Signalspaning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 8.

6. Förundersökningsledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 44.

Reservation 4 (S)

7. Utredning av de nya polismetodernas effektivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju326 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 5 (MP, V)

8. Polisens användning av filmutrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju348 av Ulf Berg (M).

9. Ökade möjligheter för polisen att komma åt alkohol som innehas av unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 62.

Reservation 6 (S)

10. Polisnärvaro i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:N303 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 7 (S, V)

11. Kriminalsökhundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju309 av Mats Pertoft (MP).

Reservation 8 (MP)

12. Nationella insatsstyrkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju277 av Stefan Caplan (M).

13. Översyn av tull- och gränskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju397 av Hans Wallmark (M).

14. Temporära gränskontroller vid behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 28.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M930014
MP19006
FP19005
C18005
SD01801
V18001
KD16003
-0010
Totalt27418156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Tullverkets befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju355 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

16. Avveckla Frontex

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M930014
MP18106
FP19005
C18005
SD18001
V11701
KD16003
-1000
Totalt27518056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Utvärdering av Frontex verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 11 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M930014
MP01906
FP19005
C18005
SD18001
V01801
KD16003
-0010
Totalt164128156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Eritreas tvångsbeskattning av exileritreaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sk207 av Arhe Hamednaca (S),
2011/12:Sk344 av Fredrik Malm (FP) och
2011/12:U290 av Hillevi Larsson (S) yrkande 2.

Reservation 12 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M930014
MP14407
FP19005
C18005
SD18001
V01801
KD16003
-0010
Totalt178113157

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Arbetet mot barnsexturism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju338 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 2 och
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 37.

Reservation 13 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M930014
MP01906
FP19005
C18005
SD18001
V01801
KD16003
-0010
Totalt164128156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Skattefinansiering av polisens bevakning av idrottsevenemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju237 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) och
2011/12:Ju384 av Mattias Karlsson och Josef Fransson (båda SD).

Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S891022
M930014
MP19006
FP19005
C18005
SD01801
V18001
KD16003
-0100
Totalt27220057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Större kostnader för idrottsförbunden för polisiära ordningsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju351 av Christian Holm och Lena Asplund (båda M).

22. Anmälningsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 68 och
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 33.

23. Kameraövervakning vid matcher

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 34.

Reservation 15 (S)

24. Översyn av regelverket inom bevakningsbranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju313 av Lars Beckman (M).

25. Länsstyrelsernas auktorisering av bevakningsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju353 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

26. Gendarmeriorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju398 av Mikael Jansson (SD).

Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M930014
MP19006
FP19005
C18005
SD01801
V18001
KD16003
-0100
Totalt27419056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


27. "Allemansrätt" till gator och torg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 20.

Reservation 17 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M920015
MP01906
FP19005
C18005
SD18001
V01801
KD16003
-1000
Totalt25437058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


28. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.