Polisfrågor

Justitieutskottets bet 2011/12:JuU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2012

Beslut

Nej till motioner om polisfrågor (JuU15)

Riksdagen sa nej till 61 motioner från allmänna motionstiden 2011 inom polisområdet. Skälet är bland annat att det redan pågår arbetet i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna gäller bland annat polisens arbetsmetoder, tull- och gränskontroller samt ordningslagen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

46 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-14
Justering: 2012-02-23
Betänkande publicerat: 2012-02-23
Trycklov: 2012-02-23
Reservationer 17
bet 2011/12:JuU15

Alla beredningar i utskottet

2012-02-14

Nej till motioner om polisfrågor (JuU15)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 61 motioner från allmänna motionstiden 2011 inom polisområdet. Skälet är bland annat att det redan pågår arbetet i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna gäller bland annat polisens arbetsmetoder, tull- och gränskontroller samt ordningslagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-15
4

Beslut

Beslut: 2012-03-21
28 förslagspunkter, 17 acklamationer, 11 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Provokation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju402 av Kent Ekeroth och Björn Söder (båda SD),
2011/12:Ju408 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth (båda SD) yrkande 2 och
2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 30.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M930014
MP19006
FP19005
C18005
SD01801
V18001
KD16003
-0010
Totalt27418156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Infiltration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 2 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M930014
MP19006
FP19005
C18005
SD18001
V17002
KD16003
-0010
Totalt20091157

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Utvidgat avlägsnande vid störande av allmän ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju204 av Björn Söder och Kent Ekeroth (båda SD).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP19006
FP19005
C18005
SD01801
V18001
KD16003
-0100
Totalt27319057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Genomsökning av båtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju317 av Thomas Finnborg (M).

5. Signalspaning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 8.

6. Förundersökningsledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 44.

Reservation 4 (S)

7. Utredning av de nya polismetodernas effektivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju326 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 5 (MP, V)

8. Polisens användning av filmutrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju348 av Ulf Berg (M).

9. Ökade möjligheter för polisen att komma åt alkohol som innehas av unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 62.

Reservation 6 (S)

10. Polisnärvaro i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:N303 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 7 (S, V)

11. Kriminalsökhundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju309 av Mats Pertoft (MP).

Reservation 8 (MP)

12. Nationella insatsstyrkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju277 av Stefan Caplan (M).

13. Översyn av tull- och gränskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju397 av Hans Wallmark (M).

14. Temporära gränskontroller vid behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 28.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M930014
MP19006
FP19005
C18005
SD01801
V18001
KD16003
-0010
Totalt27418156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Tullverkets befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju355 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

16. Avveckla Frontex

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M930014
MP18106
FP19005
C18005
SD18001
V11701
KD16003
-1000
Totalt27518056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Utvärdering av Frontex verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 11 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M930014
MP01906
FP19005
C18005
SD18001
V01801
KD16003
-0010
Totalt164128156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Eritreas tvångsbeskattning av exileritreaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sk207 av Arhe Hamednaca (S),
2011/12:Sk344 av Fredrik Malm (FP) och
2011/12:U290 av Hillevi Larsson (S) yrkande 2.

Reservation 12 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M930014
MP14407
FP19005
C18005
SD18001
V01801
KD16003
-0010
Totalt178113157

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Arbetet mot barnsexturism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju338 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 2 och
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 37.

Reservation 13 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M930014
MP01906
FP19005
C18005
SD18001
V01801
KD16003
-0010
Totalt164128156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Skattefinansiering av polisens bevakning av idrottsevenemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju237 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) och
2011/12:Ju384 av Mattias Karlsson och Josef Fransson (båda SD).

Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S891022
M930014
MP19006
FP19005
C18005
SD01801
V18001
KD16003
-0100
Totalt27220057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Större kostnader för idrottsförbunden för polisiära ordningsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju351 av Christian Holm och Lena Asplund (båda M).

22. Anmälningsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 68 och
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 33.

23. Kameraövervakning vid matcher

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 34.

Reservation 15 (S)

24. Översyn av regelverket inom bevakningsbranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju313 av Lars Beckman (M).

25. Länsstyrelsernas auktorisering av bevakningsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju353 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

26. Gendarmeriorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju398 av Mikael Jansson (SD).

Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M930014
MP19006
FP19005
C18005
SD01801
V18001
KD16003
-0100
Totalt27419056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


27. "Allemansrätt" till gator och torg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 20.

Reservation 17 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M920015
MP01906
FP19005
C18005
SD18001
V01801
KD16003
-1000
Totalt25437058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


28. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.