Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2014

Beslut

Nej till motioner om polisfrågor (JuU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om polisfrågor. Skälen är främst att riksdagen tidigare under mandatperioden har tagit ställning till flera av de frågor motionerna tar upp och att arbete redan pågår inom andra områden. Motionerna handlar bland annat om polisens befogenheter och arbetsmetoder, vapenfrågor och gränskontroll.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

115 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-21
Justering: 2014-02-04
Betänkande publicerat: 2014-02-04
Trycklov: 2014-02-04
Reservationer 36
Betänkande 2013/14:JuU14

Nej till motioner om polisfrågor (JuU14)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om polisfrågor. Skälen är främst att riksdagen tidigare under mandatperioden har tagit ställning till flera av de frågor motionerna tar upp och att arbete redan pågår inom andra områden. Motionerna handlar bland annat om polisens befogenheter och arbetsmetoder, vapenfrågor och gränskontroll.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-20
4

Beslut

Beslut: 2014-02-20
50 förslagspunkter, 41 acklamationer, 9 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 februari 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Polissamarbete i Norden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju316 yrkande 9.

Reservation 1 (V)

2. Alternativ till handeldvapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju259 av Désirée Liljevall (S),
2013/14:Ju279 av Thomas Finnborg (M) och
2013/14:Ju316 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 2 (V)

3. Bevissäkring vid misstänkta miljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju221 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5 och
2013/14:Ju316 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 3 (V)

4. Böter vid ordningsstörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju251 av Jonas Gunnarsson och Ann-Kristine Johansson (båda S).

5. Dekryptering vid barnpornografibrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju277 av Thomas Finnborg (M).

6. Lag och ordning i problemområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju247 av Kent Ekeroth (SD) och
2013/14:Ju345 av Kent Ekeroth och Richard Jomshof (båda SD).

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M970010
MP17008
FP17007
C17006
SD01901
V19000
KD17002
Totalt27919051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Kräkmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju204 av Kent Ekeroth (SD) och
2013/14:Ju339 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 5 (SD)

8. Gärningsmannabeskrivningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju205 av Kent Ekeroth (SD) och
2013/14:Ju338 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP17008
FP17007
C17006
SD01901
V19000
KD17002
Totalt28019050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Polisdatalagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju321 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (SD)

10. Brottsprovokation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju385 av Kent Ekeroth (SD),
2012/13:Ju396 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth (båda SD) yrkande 2 och
2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 29.

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP17008
FP17007
C17006
SD01901
V19000
KD17002
Totalt27919051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Polisens uniformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju214 av Kent Ekeroth (SD),
2012/13:Ju224 av Richard Jomshof och Björn Söder (båda SD),
2013/14:Ju331 av Kent Ekeroth (SD) och
2013/14:Ju392 av Richard Jomshof m.fl. (SD).

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP17008
FP17007
C17006
SD11801
V19000
KD17002
Totalt28118050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Register över stulna fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju250 av Jan Ericson (M).

13. Kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju260 av Ann-Christin Ahlberg (S) och
2013/14:Ju310 av Anton Abele (M).

14. Inre utlänningskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju214 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 10 (MP, V)

15. Polisens verkställighet av avvisning och utvisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf390 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 6.

16. Kartläggning av barnsexhandel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju328 av Henrik Ripa (M) och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 51.

Reservation 11 (S)

17. Förebyggande åtgärder mot rekrytering av unga till kriminella organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju207 av Lena Olsson m.fl. (V).

Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP17008
FP17007
C17006
SD19001
V01900
KD17002
Totalt27919051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Säkerhetspolisens personskyddsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju256 av Maria Ferm (MP).

Reservation 13 (MP)

19. Säkerhet vid idrottsevenemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 37 och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 101 och 102.

Reservation 14 (S)

20. Straffskalan för vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju280 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),
2013/14:Ju282 av Annelie Enochson (KD),
2013/14:Ju298 av Shadiye Heydari (S) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Ju343 av Kent Ekeroth och Richard Jomshof (båda SD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Ju348 av Lars Hjälmered (M),
2013/14:Ju366 av Metin Ataseven (M) och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 25.

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP13039
FP17007
C17006
SD00182
V00190
KD17002
Totalt161964052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Vapengarderob

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju217 av Sten Bergheden (M) yrkande 2.

22. Licenskravet för obrukbara vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju246 av Peter Jutterström (M).

23. Licenskravet för mynningsladdade vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju440 av Mikael Jansson (SD).

Reservation 17 (SD)

24. Synnerliga skäl enligt 2 kap. 6 § vapenlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju291 av Kerstin Nilsson (S).

25. Ordningsvakter och bevakningsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju333 av Lars Beckman (M),
2012/13:Ju334 av Lars Beckman (M) och
2013/14:Ju357 av Lars Eriksson (S).

26. Språktest för väktare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju312 av Josef Fransson och David Lång (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 18 (SD)

27. Privata militära företag och säkerhetsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Fö265 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkandena 1, 2 och 5.

Reservation 19 (MP, V)

28. Datalagringsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju244 av Mathias Sundin (FP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:N225 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 7 och 8 samt
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 13.

Reservation 20 (MP, V)

29. Swift- och PNR-avtalen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 11,
2013/14:Sf392 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 12 och
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 14 och 15.

Reservation 21 (MP, V)

30. NSA:s övervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 10 och
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 45.

Reservation 22 (MP, V)

31. Sekretess vid utredning av misstänkt organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju288 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 5 och
2013/14:Ju344 av Kent Ekeroth och Richard Jomshof (båda SD) yrkande 5.

Reservation 23 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP17008
FP17007
C17006
SD01901
V19000
KD17002
Totalt27919051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


32. Information från polisen till socialtjänsten vid narkotikabrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) yrkande 15.

Reservation 24 (MP)

33. Tiggeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 25 och
2013/14:Sf381 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1.

Reservation 25 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP17008
FP17007
C17006
SD01901
V19000
KD17002
Totalt28019050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


34. Översyn av lagstiftningen om människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju240 av Ulf Berg och Lars Beckman (båda M).

35. Rätten att röra sig ostört på allmän plats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju317 av Hans Rothenberg (M).

36. Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju206 av Kent Ekeroth (SD) och
2013/14:Ju330 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 26 (SD)

37. Registrering vid risk för bortförande av barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju367 av Andreas Norlén (M) yrkande 2.

38. Förnyelse av pass för utlandssvenskar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju249 av Jan Ericson (M).

39. Avveckling av Frontex

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5 och
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 27 (V)

40. Inriktningen på Frontex verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 och
2013/14:Sf392 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 6 och 7.

Reservation 28 (MP, V)

41. Utvärdering av Frontex och en mer aktiv roll för UNHCR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 3 och
2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 29 (S, V)

42. Medel för UNHCR:s medverkan vid förvaltningen av EU:s yttre gränser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 6 och
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 30 (V)

43. Kostnader för gränskontrollen och användningen av Frontex resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf392 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 3 och 9.

Reservation 31 (MP, V)

44. Frontex avtal med tredjeländer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf392 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 8.

Reservation 32 (MP, V)

45. Insamling av personuppgifter och andra data inom ramen för EU:s gränsskyddsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf392 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 33 (MP, V)

46. Sveriges inställning till systemet för in- och utresa (EES) och programmet för registrerade resenärer (RTP)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf392 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 34 (MP, V)

47. Eurosur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf392 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 10.

Reservation 35 (MP, V)

48. Gränsöverskridande it-brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju282 av Kristina Nilsson och Jasenko Omanovic (båda S).

49. Eritreas tvångsbeskattning av exileritreaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju340 av Arhe Hamednaca m.fl. (S) och
2013/14:Ju358 av Fredrik Malm (FP).

Reservation 36 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP01708
FP17007
C17006
SD19001
V01900
KD17002
Totalt167132050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


50. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.