Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2019

Beslut

Riksdagen riktar uppmaningar till regeringen om polisfrågor (JuU10)

Riksdagen riktade tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen inom polisfrågor:

  • Regeringen bör verka för att återinrätta vissa specialenheter inom Polismyndigheten, så som särskilda sexualbrottsgrupper och specialiserade narkotikapoliser
  • Regeringen bör skyndsamt begränsa antalet godkända id-handlingar i syfte att minska antalet bedrägerier och annan IT-relaterad brottslighet
  • Regeringen bör utöka rätten till kränkningsersättning för poliser

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med riksdagens behandling av cirka 250 motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018 om polisfrågor, så som polisens organisation och arbetsuppgifter. Riksdagen sa nej till övriga motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om inrättande av vissa specialenheter inom Polismyndigheten, skyndsamma åtgärder för att begränsa antalet godkända id-handlingar och en utvidgad rätt till kränkningsersättning till poliser. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

131 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-04
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-15
Reservationer 86
Betänkande 2018/19:JuU10

Alla beredningar i utskottet

2019-04-04, 2019-03-07

Riksdagen riktar uppmaningar till regeringen om polisfrågor (JuU10)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen inom polisfrågor:

  • Regeringen bör verka för att återinrätta vissa specialenheter inom Polismyndigheten, så som särskilda sexualbrottsgrupper och specialiserade narkotikapoliser
  • Regeringen bör skyndsamt begränsa antalet godkända id-handlingar i syfte att minska antalet bedrägerier och annan IT-relaterad brottslighet
  • Regeringen bör utöka rätten till kränkningsersättning för poliser

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med utskottets behandling av cirka 250 motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018 om polisfrågor, så som polisens organisation och arbetsuppgifter. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-24
Debatt i kammaren: 2019-04-25
4

Beslut

Beslut: 2019-04-25
69 förslagspunkter, 63 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 april 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En mer effektiv polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:119 av Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD) yrkande 2,

2018/19:960 av Margareta Cederfelt (M) och

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (C)

2. Ökade möjligheter för allmänheten att följa polisens resultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1.

3. Tydligare mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 11 och

2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 2 (M, SD, KD)

4. Utryckningstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2650 av Saila Quicklund (M) och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 24.

Reservation 3 (M, C, KD, L)

5. Svarstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:891 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2 och

2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 4 (M)

6. Forskning och kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:692 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 7 och

2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 5 (V)
Reservation 6 (KD)

7. Renodling av polisens arbetsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:129 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 9,

2018/19:354 av Markus Wiechel (SD),

2018/19:2045 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 2,

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 3-7 och

2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (L)

8. Fler poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:922 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 och

2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 10 (SD)

9. Fler civila utredare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:692 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 11 (V)

10. En lokalt förankrad polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:119 av Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD) yrkande 1,

2018/19:942 av Edward Riedl (M),

2018/19:1026 av John Widegren (M),

2018/19:1078 av Olle Thorell m.fl. (S),

2018/19:1258 av Runar Filper (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2162 av Saila Quicklund (M),

2018/19:2487 av Per Åsling (C) yrkande 3,

2018/19:2855 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) och

2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 12 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 61 0 9
SD 58 0 0 4
C 24 1 0 6
V 25 0 0 3
KD 0 18 0 4
L 19 0 0 0
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 227 80 0 42


11. Ett nationellt ansvar för organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 13 (SD)

12. Specialenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att inrätta vissa specialenheter inom Polismyndigheten och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkandena 26 och 45,

2018/19:2869 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 2 och

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 19 och

avslår motion

2018/19:2569 av Ida Drougge (M).

Reservation 14 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 86 0 13
M 61 0 0 9
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 0 25 0 3
KD 18 0 0 4
L 19 0 0 0
MP 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 183 125 0 41


13. It-forensiska tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1936 av Pål Jonson (M).

14. Seriebrottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2870 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 15 (M)

15. Prioritering av olika slags brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:150 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:526 av Gulan Avci (L),

2018/19:845 av Betty Malmberg (M),

2018/19:884 av Edward Riedl (M),

2018/19:900 av Maria Gardfjell och Rasmus Ling (båda MP) yrkande 2,

2018/19:2082 av Jennie Nilsson (S),

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 23,

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 49,

2018/19:2775 av Sofia Damm (KD) yrkande 3 och

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 27.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (C)
Reservation 18 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 1 9
SD 0 0 58 4
C 0 26 0 5
V 25 0 0 3
KD 1 0 17 4
L 19 0 0 0
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 206 26 76 41


16. Djurskyddspolis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:332 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkandena 2 och 3,

2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 12 och

2018/19:2320 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 19 (SD)

17. Skyddet för jägare och djurhållare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:82 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:254 av Magnus Jacobsson (KD),

2018/19:847 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2018/19:893 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 2-4,

2018/19:2481 av Kristina Yngwe (C) yrkande 5 och

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (KD)

18. Polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 3 och 6,

2018/19:692 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 4,

2018/19:916 av Anders Hansson och Annicka Engblom (båda M) yrkande 1,

2018/19:922 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2018/19:1559 av Lotta Olsson (M) och

2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 7-9.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 0 61 9
SD 0 0 58 4
C 25 0 0 6
V 0 25 0 3
KD 18 0 0 4
L 19 0 0 0
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 163 25 119 42


19. Rekryteringen av nya poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2018/19:499 av Roger Haddad (L),

2018/19:692 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 5,

2018/19:891 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1 och

2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 25 (M)
Reservation 26 (SD)
Reservation 27 (V)

20. Karriärvägar inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 10,

2018/19:1421 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M) och

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 61 0 0 9
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 18 0 0 4
L 0 0 19 0
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 230 58 19 42


21. Kommunal polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:325 av Michael Anefur (KD) och

2018/19:2775 av Sofia Damm (KD) yrkande 4.

22. Deltidspoliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 22 och

2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 30 (M, KD)

23. Polisens samarbete med Försvarsmakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 26,

2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7 och

2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 31 (M)
Reservation 32 (SD)
Reservation 33 (KD)

24. Trafikpolisens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:875 av Sten Bergheden (M),

2018/19:918 av Edward Riedl (M),

2018/19:1151 av Pia Nilsson (S),

2018/19:2071 av Cecilie Tenfjord Toftby (M),

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 60,

2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 15 och 16 samt

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 34 (M)
Reservation 35 (KD)

25. Övriga trafikfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:858 av Edward Riedl (M),

2018/19:890 av Edward Riedl (M),

2018/19:1157 av Ingela Nylund Watz (S),

2018/19:1557 av Lotta Olsson (M),

2018/19:1937 av Pål Jonson (M) och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 10 och 16.

Reservation 36 (KD)

26. Intern tillsyn och tjänstefel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 18,

2018/19:363 av Markus Wiechel (SD) och

2018/19:2386 av Niels Paarup-Petersen (C).

Reservation 37 (SD)

27. Polisens utrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:47 av Richard Jomshof (SD),

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 13 och 30,

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 13,

2018/19:1536 av Lotta Olsson (M),

2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 4 och 6 samt

2018/19:2971 av Christian Carlsson (KD) yrkande 1.

Reservation 38 (SD)
Reservation 39 (KD)

28. Ett utrustningslyft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 23.

Reservation 40 (M, KD)

29. Polisens befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 16, 19 och 20,

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 18,

2018/19:269 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:347 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 1,

2018/19:976 av Erik Ottoson (M) och

2018/19:2870 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 41 (M)
Reservation 42 (SD)

30. Brottsprovokation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 21,

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 19,

2018/19:347 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 3,

2018/19:402 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 1 och

2018/19:882 av Anders Hansson (M).

Reservation 43 (SD)

31. Åtgärder i särskilt utsatta områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 15,

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 14-16,

2018/19:2775 av Sofia Damm (KD) yrkande 6 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 35.

Reservation 44 (M, C, KD, L)
Reservation 45 (SD)

32. Brottsförebyggande arbete i utsatta områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 25,

2018/19:487 av Robert Hannah (L) yrkandena 1-4,

2018/19:659 av Rasmus Ling (MP) och

2018/19:1188 av Lawen Redar (S).

Reservation 46 (SD)

33. Brottsbekämpande samarbete med bl.a. kommuner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 10 och 11,

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 7 och

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 22 och 23.

Reservation 47 (M, C, KD, L)

34. Belöningssystem och tipspengar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1650 av John Weinerhall (M) yrkande 1 och

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 48 (M)

35. Zonförbud och visitationszoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 6 och 7.

Reservation 49 (M)

36. Brott på internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:210 av Johnny Skalin (SD),

2018/19:486 av Robert Hannah (L) yrkandena 1-3,

2018/19:690 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2018/19:692 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2,

2018/19:1631 av Lotta Olsson (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 3,

2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2 och

2018/19:2689 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 50 (V)
Reservation 51 (KD)

37. Ekonomisk brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:294 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 3,

2018/19:712 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S),

2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 14,

2018/19:1433 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 4 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 61.

Reservation 52 (SD)
Reservation 53 (V)
Reservation 54 (KD)

38. Färre godkända id-handlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om skyndsamma åtgärder för att begränsa antalet godkända id-handlingar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 52.

Reservation 55 (S, V, MP)

39. Skärpta åtgärder mot missbruk av pass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 12 och 13.

Reservation 56 (M)

40. Registrering av kontantkort till mobiltelefoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3 av Robert Stenkvist (SD).

Reservation 57 (SD)

41. Yttre och inre gränskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 24,

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12,

2018/19:2380 av Niels Paarup-Petersen och Sofia Nilsson (båda C),

2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 3,

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 9 och 59,

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 19 och 46 samt

2018/19:2987 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 58 (M, KD)
Reservation 59 (SD)
Reservation 60 (L)

42. En gemensam nordisk gränskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:339 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 56.

Reservation 61 (M)

43. Samlokalisering av polisstationer i gränsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1934 av Pål Jonson (M).

44. Frontex

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 28-30 och

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 62 (V)
Reservation 63 (L)

45. Biometriska kännetecken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 14 och

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 61 och 62.

Reservation 64 (M)

46. Id-kontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 65 (SD)

47. Inre utlänningskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 17,

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 27 och 28 samt

2018/19:2987 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 66 (M, SD, KD)

48. Europols mandat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 16,

2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 1-3 och

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 60.

Reservation 67 (M)
Reservation 68 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 68 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 0 61 9
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 18 0 0 4
L 0 19 0 0
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 228 19 61 41


49. Internationellt polissamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11,

2018/19:2481 av Kristina Yngwe (C) yrkande 3,

2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 6 och

2018/19:2775 av Sofia Damm (KD) yrkande 1.

Reservation 69 (KD)
Reservation 70 (L)

50. Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 13 och 17,

2018/19:368 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:917 av Anders Hansson (M),

2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 2,

2018/19:2872 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5 och

2018/19:2929 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 71 (M)
Reservation 72 (SD)

51. Tull- och kustbevakningsutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:916 av Anders Hansson och Annicka Engblom (båda M) yrkande 2.

52. Kränkningsersättning till poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en utvidgad rätt till kränkningsersättning till poliser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 33,

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9 och

2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 73 (S, C, V, MP)

53. Straffbelägga att störa polisens arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:732 av Adam Marttinen m.fl. (SD).

Reservation 74 (SD)

54. Ordningsvakters befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:129 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2018/19:760 av Boriana Åberg (M) yrkande 2 och

2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 75 (M)
Reservation 76 (SD)

55. Auktoriserade bevakningsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1319 av Mattias Ottosson m.fl. (S).

56. Kränkningsersättning till ordningsvakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2075 av Cecilie Tenfjord Toftby (M).

57. Ett nationellt förbud mot tiggeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 19,

2018/19:883 av Edward Riedl (M),

2018/19:1890 av Lars Beckman (M),

2018/19:2638 av Ellen Juntti (M) och

2018/19:2866 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 77 (M, SD)

58. Lokala ordningsföreskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2473 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4,

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 50 och

2018/19:2970 av Christian Carlsson (KD).

Reservation 78 (KD)

59. Olovliga bosättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 20,

2018/19:934 av Margareta Cederfelt (M),

2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 5 och

2018/19:2473 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 79 (SD)
Reservation 80 (KD)

60. Skyddade personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 31 och

2018/19:1630 av Lotta Olsson (M).

Reservation 81 (SD)

61. Anonymitet i rapporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 32.

Reservation 82 (SD)

62. En utmärkelse för extraordinära insatser inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:275 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

63. Polisvittnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:692 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 83 (V)

64. Förmedling av målsägandebiträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:759 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 84 (V)

65. Avgifter till teleoperatörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:873 av Anders Hansson (M).

66. Registerkontroller av låssmeder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:985 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M).

67. Intäkter från stöldgodsförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1872 av Cecilia Widegren (M).

68. Demonstrationstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 30.

Reservation 85 (C)

69. Falska uppgifter i polisförhör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 86 (M)