Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 2022

Beslut

Uppmaningar till regeringen om olika polisfrågor (JuU22)

Riksdagen beslutade att rikta en rad uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om olika frågor som gäller polisens arbete och organisation. Uppmaningarna handlar i korthet om

 • antalet poliser
 • forensisk verksamhet
 • beredskapspolis
 • renodling av polisens arbetsuppgifter
 • förhör av misstänkta för sexualbrott
 • skydd av identitetsuppgifter
 • ordningsvakter
 • Tullverkets befogenheter.

Beslutet om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av cirka 500 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 och 2020 om polisfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om antalet poliser, forensisk verksamhet, beredskapspolis, renodling av polisens arbetsuppgifter, skydd av identitetsuppgifter, förhör av misstänkta för sexualbrott, ordningsvakter och tullverkets befogenheter. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-24, 2022-04-07

Uppmaningar till regeringen om olika polisfrågor (JuU22)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska rikta en rad uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om olika frågor som gäller polisens arbete och organisation. Uppmaningarna handlar i korthet om

 • antalet poliser
 • forensisk verksamhet
 • beredskapspolis
 • renodling av polisens arbetsuppgifter
 • förhör av misstänkta för sexualbrott
 • skydd av identitetsuppgifter
 • ordningsvakter
 • Tullverkets befogenheter.

Förslagen till tillkännagivanden kom i samband med justitieutskottets behandling av cirka 500 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 och 2020 om polisfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.