Polissamarbete m.m. inom Schengen

Justitieutskottets betänkande 1999/2000:JuU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2000

Beslut

Polissamarbetet inom Schengen (JuU17)

Riksdagen beslutade om lagändringar för att Sverige ska kunna delta operativt i polissamarbetet inom Schengen. Ett avtal om polissamarbete i Öresundsregionen godkändes också. Förändringarna handlar bl.a. om gränsöverskridande polissamarbete, t.ex. fortsatt övervakning och fortsatt förföljande. (Se även 1997/98:JuU15 .)

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-04-04
Justering: 2000-05-04
Betänkande 1999/2000:JuU17

Polissamarbetet inom Schengen (JuU17)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till lagändringar som behövs för att Sverige ska kunna delta operativt i polissamarbetet inom Schengen. Riksdagen föreslås också godkänna ett avtal om polissamarbete i Öresundsregionen. Förslagen handlar bl.a. om gränsöverskridande polissamarbete, t.ex. fortsatt övervakning och fortsatt förföljande. (Se även 1997/98:JuU15.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-05-18
4

Beslut

Beslut: 2000-05-18

Protokoll med beslut