Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag sker ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen.

Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund

Kulturutskottets betänkande 2012/13:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 2013

Beslut

Nej till motioner om idrott, folkbildning och trossamfund (KrU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om politiken för det civila samhället, bland annat idrott och allmänna samlingslokaler, samt folkbildning och trossamfund.

Motionerna om det civila samhället handlar om folkrörelsernas roll, statistik och läxhjälp av frivilligorganisationer. På idrottsområdet handlar motionerna om avgifter för idrottsaktiviteter, föreningstvång för statligt stöd, idrottens sociala ansvar, hbtq-frågor, konsekvenser av internationella idrottsarrangemang, äldres tillgång till idrott och fysisk aktivitet samt utdrag ur belastningsregister för barn- och ungdomsledare.

Motionerna om folkbildning handlar om folkbildningens betydelse, gemensamt ansvar för folkbildning, mångkulturalistisk verksamhet, kvalitetssäkring av folkbildningen, risk- och väsentlighetsanalyser, förvaltningslagen och myndighetsutövning, unga arbetslösa samt folkbildning och it.

När det gäller trossamfunden tar motionerna upp krav och kontroll för att få statsbidrag samt vikten av dialoger med religiösa samfund och kulturellt och etniskt baserade föreningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-18
Justering: 2013-05-14
Betänkande publicerat: 2013-05-15
Trycklov: 2013-05-15
Reservationer 16
Betänkande 2012/13:KrU10

Nej till motioner om idrott, folkbildning och trossamfund (KrU10)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om politiken för det civila samhället, bland annat idrott och allmänna samlingslokaler, samt folkbildning och trossamfund.

Motionerna om det civila samhället handlar om folkrörelsernas roll, statistik och läxhjälp av frivilligorganisationer. På idrottsområdet handlar motionerna om avgifter för idrottsaktiviteter, föreningstvång för statligt stöd, idrottens sociala ansvar, hbtq-frågor, konsekvenser av internationella idrottsarrangemang, äldres tillgång till idrott och fysisk aktivitet samt utdrag ur belastningsregister för barn- och ungdomsledare.

Motionerna om folkbildning handlar om folkbildningens betydelse, gemensamt ansvar för folkbildning, mångkulturalistisk verksamhet, kvalitetssäkring av folkbildningen, risk- och väsentlighetsanalyser, förvaltningslagen och myndighetsutövning, unga arbetslösa samt folkbildning och it.

När det gäller trossamfunden tar motionerna upp krav och kontroll för att få statsbidrag samt vikten av dialoger med religiösa samfund och kulturellt och etniskt baserade föreningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-23
4

Beslut

Beslut: 2013-05-29
22 förslagspunkter, 15 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 maj 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Folkrörelsernas viktiga roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr255 av Anita Brodén (FP) yrkande 1.

2. Statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr205 av Penilla Gunther (KD).

3. Läxhjälp av frivilligorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr294 av Sven-Erik Bucht (S).

Reservation 1 (S, V)

4. Tillgång och stöd till allmänna samlingslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr210 av Arhe Hamednaca (S) och
2012/13:Kr261 av Anders Ahlgren och Anders Åkesson (båda C).

Reservation 2 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP19006
FP19005
C20003
SD19001
V01702
KD17002
Totalt193117039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Avgifter för idrottsaktiviteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr244 av Carina Ohlsson (S) och
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 32.

Reservation 3 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M99008
MP20005
FP18006
C20003
SD19001
V01702
KD17002
Totalt193116040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Föreningstvång för statligt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr270 av Susanna Haby (M).

7. Idrottens sociala ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr305 av Helena Bouveng (M).

8. Hbtq-frågor inom idrotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 4 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S991012
M98009
MP02005
FP19005
C20003
SD19001
V17002
KD17002
Totalt28921039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Konsekvenser av internationella idrottsarrangemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr207 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 5 (V)

10. Äldres tillgång till idrott och fysisk aktivitet i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr207 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 1 och
2012/13:Kr329 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 6 (V)
Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP19015
FP19005
C20003
SD01901
V00172
KD17002
Totalt273191839

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Utdrag ur belastningsregister för barn- och ungdomsledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr329 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 8 (SD)

12. Betydelsen av folkbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr255 av Anita Brodén (FP) yrkande 2.

13. Gemensamt ansvar för folkbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr253 av Thomas Strand och Lena Hallengren (båda S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP20005
FP19005
C20003
SD19001
V17002
KD17002
Totalt210100039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Mångkulturalistisk verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr328 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP20005
FP19005
C20003
SD01901
V17002
KD17002
Totalt29119039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Kvalitetssäkring av folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr328 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 11 (SD)

16. Risk- och väsentlighetsanalyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr328 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 12 (SD)

17. Förvaltningslagen och myndighetsutövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr328 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 13 (SD)

18. Unga arbetslösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr327 av Åsa Torstensson och Per-Ingvar Johnsson (båda C).

19. Folkbildning inom it

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr248 av Monica Green (S).

Reservation 14 (S)

20. Skärpta krav på trossamfund för att få statsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K380 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Kr268 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
2012/13:Kr340 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (båda SD) och
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 25.

Reservation 15 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M970010
MP20005
FP19005
C20003
SD01901
V16003
KD17002
Totalt28919041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Dialoger med religiösa samfund och kulturellt eller etniskt baserade föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 26.

Reservation 16 (SD)

22. Motionsyrkanden som behandlas i förenklad form

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr207 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 2-4,
2012/13:Kr250 av Thomas Strand och Louise Malmström (båda S),
2012/13:Kr251 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (båda S),
2012/13:Kr267 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (båda S),
2012/13:Kr283 av Anna Steele (FP),
2012/13:Kr312 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),
2012/13:Kr313 av Hannah Bergstedt och Karin Åström (båda S),
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkandena 31, 35 och 36,
2012/13:Ub383 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 2 och
2012/13:MJ474 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 3 och 4.