Politik för det civila samhället m.m.

Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2014

Beslut

SISU:s fördelning av statsbidrag ska regleras i lag (KrU5)

Studieförbundet SISU:s fördelning av statsbidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet ska regleras i lag. Dessutom ska offentlighetsprincipen gälla hos SISU i den del av verksamheten som består i fördelning av statsbidrag. Redan i dag fördelar SISU verksamhetsstödet men det är inte lagreglerat. Lagändringen börjar gälla den 1 juni 2014.

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om det civila samhället, allmänna samlingslokaler, idrott och friluftsliv.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-02-20, 2014-03-18

SISU:s fördelning av statsbidrag ska regleras i lag (KrU5)

Studieförbundet SISU:s fördelning av statsbidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet ska regleras i lag. Dessutom ska offentlighetsprincipen gälla hos SISU i den del av verksamheten som består i fördelning av statsbidrag. Redan i dag fördelar SISU verksamhetsstödet men det är inte lagreglerat. Lagändringen börjar gälla den 1 juni 2014. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om det civila samhället, allmänna samlingslokaler, idrott och friluftsliv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.