Politik för det civila samhället

Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2012

Beslut

Nej till motioner om det civila samhället, idrott och friluftsliv (KrU8)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 som rör det civila samhället, idrott, allmänna samlingslokaler och friluftsliv. För det civila samhället handlar motionerna om regelverk för bidrag, ekonomiskt stöd, forskning och statistik. På idrottsområdet handlar frågorna om föreningsavgifter, bolagisering, resekostnader, stora mästerskap, Idrottslyftet, idrott för äldre, jämställdhet, hbtq-frågor och diskriminering, sexuella övergrepp på barn i idrottsmiljöer, miljöarbete och ridning för personer med funktionsnedsättning.

Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i många av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avlag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-04-24
Justering: 2012-05-24
Betänkande publicerat: 2012-05-30
Trycklov: 2012-05-30
Reservationer 11
Betänkande 2011/12:KrU8

Nej till motioner om det civila samhället, idrott och friluftsliv (KrU8)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 som rör det civila samhället, idrott, allmänna samlingslokaler och friluftsliv. För det civila samhället handlar motionerna om regelverk för bidrag, ekonomiskt stöd, forskning och statistik. På idrottsområdet handlar frågorna om föreningsavgifter, bolagisering, resekostnader, stora mästerskap, Idrottslyftet, idrott för äldre, jämställdhet, hbtq-frågor och diskriminering, sexuella övergrepp på barn i idrottsmiljöer, miljöarbete och ridning för personer med funktionsnedsättning.

Orsaken att utskottet föreslår att riksdagen säger nej är bland annat att det redan pågår arbete i många av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-11
4

Beslut

Beslut: 2012-06-13
18 förslagspunkter, 13 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regelverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr303 av Jan Ericson (M).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP20005
FP21003
C19004
SD01900
V18001
KD16003
-0001
Totalt28719043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Ekonomiskt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr270 av Hannah Bergstedt och Karin Åström (båda S).

3. Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:N402 av Kerstin Engle m.fl. (S) yrkandena 2 och 4.

Reservation 2 (S)

4. Statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr229 av Barbro Westerholm (FP),
2011/12:Kr301 av Penilla Gunther (KD) och
2011/12:N252 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 3 (MP)

5. Värna idrotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 24.

Reservation 4 (S, V)

6. Föreningsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 25.

Reservation 5 (S, V)

7. Idrottslyftet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr202 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 1 och
2011/12:Kr210 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (båda S).

8. Bolagisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr204 av Yilmaz Kerimo (S).

9. Resekostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr225 av Leif Pettersson och Sven-Erik Bucht (båda S).

10. Stora mästerskap och OS till Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr255 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (båda S) och
2011/12:Kr308 av Per Åsling och Emil Källström (båda C).

Reservation 6 (S)

11. Idrott för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr285 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 7 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP20005
FP21003
C19004
SD01900
V01801
KD16003
-0001
Totalt26937043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr285 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 2,
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 31,
2011/12:Kr311 av Katarina Köhler (S) och
2011/12:MJ415 av Cecilia Widegren (M) yrkande 4.

Reservation 8 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S196015
M960011
MP11905
FP20004
C19004
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt172133044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Trakasserier och diskriminering inom idrotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr285 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 3 och
2011/12:Kr313 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S).

Reservation 9 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP02005
FP21003
C19004
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt171135043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Sexuella övergrepp på barn i idrottsmiljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 32.

Reservation 10 (S)

15. Miljöarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr285 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP20005
FP21003
C19004
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt28818043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Ridning för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ415 av Cecilia Widegren (M) yrkande 3.

17. Värna och förbättra stödet till allmänna samlingslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr218 av Ingemar Nilsson och Christina Karlsson (båda S) och
2011/12:Kr306 av Ola Johansson och Kenneth Johansson (båda C).

18. Tidigare behandlade förslag om friluftsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr202 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkandena 2-5.