Politik för det civila samhället

Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2012

Beslut

Nej till motioner om det civila samhället, idrott och friluftsliv (KrU8)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 som rör det civila samhället, idrott, allmänna samlingslokaler och friluftsliv. För det civila samhället handlar motionerna om regelverk för bidrag, ekonomiskt stöd, forskning och statistik. På idrottsområdet handlar frågorna om föreningsavgifter, bolagisering, resekostnader, stora mästerskap, Idrottslyftet, idrott för äldre, jämställdhet, hbtq-frågor och diskriminering, sexuella övergrepp på barn i idrottsmiljöer, miljöarbete och ridning för personer med funktionsnedsättning.

Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i många av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avlag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om det civila samhället, idrott och friluftsliv (KrU8)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 som rör det civila samhället, idrott, allmänna samlingslokaler och friluftsliv. För det civila samhället handlar motionerna om regelverk för bidrag, ekonomiskt stöd, forskning och statistik. På idrottsområdet handlar frågorna om föreningsavgifter, bolagisering, resekostnader, stora mästerskap, Idrottslyftet, idrott för äldre, jämställdhet, hbtq-frågor och diskriminering, sexuella övergrepp på barn i idrottsmiljöer, miljöarbete och ridning för personer med funktionsnedsättning.

Orsaken att utskottet föreslår att riksdagen säger nej är bland annat att det redan pågår arbete i många av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.