Politik för gestaltad livsmiljö

Sammansatta civil- och kulturutskottets betänkande 2017/18:CKrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 2018

Beslut

Nytt nationellt mål införs för arkitektur-, form- och designpolitiken (CKrU1)

Klimatförändringar, urbanisering, teknikutveckling och idealen för hur vi vill leva och bo ställer nya krav på hur våra samhällen utformas. Regeringen vill därför införa ett nytt nationell mål för arkitektur-, form- och designpolitiken. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Avsikten med förslaget är att arkitektur, form och design ska prägla flera politikområden och bidra till bra miljöer för människor att leva i. Det kan handla om att bygga hållbart och estetiskt i stället för med kortsiktiga ekonomiska lösningar eller att offentliga miljöer utformas för att vara tillgängliga för alla. Boverket får ett samlat nationellt ansvar för området arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Detta innebär samtidigt att de nuvarande nationella målen för arkitektur, formgivning och design slutar att gälla.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-04-26
Justering: 2018-05-15
Trycklov: 2018-05-18
Reservationer 6
Betänkande 2017/18:CKrU1

Alla beredningar i utskottet

2018-04-26, 2018-04-12

Nytt nationellt mål införs för arkitektur-, form- och designpolitiken (CKrU1)

Klimatförändringar, urbanisering, teknikutveckling och idealen för hur vi vill leva och bo ställer nya krav på hur våra samhällen utformas. Regeringen vill därför införa ett nytt nationell mål för arkitektur-, form- och designpolitiken. Det sammansatta civil- och kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Avsikten med förslaget är att arkitektur, form och design ska prägla flera politikområden och bidra till bra miljöer för människor att leva i. Det kan handla om att bygga hållbart och estetiskt i stället för med kortsiktiga ekonomiska lösningar eller att offentliga miljöer utformas för att vara tillgängliga för alla. Boverket får ett samlat nationellt ansvar för området arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Regeringens förslag innebär samtidigt att de nuvarande nationella målen för arkitektur, formgivning och design slutar att gälla.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-23
Debatt i kammaren: 2018-05-24
4

Beslut

Beslut: 2018-05-24
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om att upphäva nuvarande mål för en statlig politik för arkitektur, formgivning och design och att införa ett nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:110 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2017/18:3995 av Olof Lavesson m.fl. (M, KD, C, L) och

2017/18:4000 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 69 0 14
SD 0 0 33 9
MP 19 0 0 6
C 0 18 0 4
V 17 0 0 4
L 0 12 0 7
KD 0 14 0 2
- 0 0 4 4
Totalt 132 113 37 67


2. Utvecklad roll för Boverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4000 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 3-7.

Reservation 3 (SD)

3. Tillvarata arkitektur, konst och kultur i gestaltningen av det offentliga rummet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 1 och 3.

Reservation 4 (M)

4. Ökat medborgarinflytande i utformningen av den gemensamma miljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4000 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 14
SD 0 32 0 10
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 12 0 0 7
KD 13 0 0 3
- 0 4 0 4
Totalt 244 36 0 69


5. Enprocentregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4000 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 6 (SD)