Politik för konstnärers villkor

Kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU9

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 20 maj 2021

Nästa händelse: Bordläggning 19 maj 2021

Utskottets förslag

Politik för konstnärers villkor (KrU9)

Kulturutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Politik för konstnärers villkor.

Skrivelsen tar bland annat upp frågor om den konstnärliga friheten och principen om armlängds avstånd som innebär att den konstnärliga friheten behöver skyddas från direkt påverkan när den betalas av det offentliga. Andra frågor som tas upp är rekryteringen till konstnärsyrket och konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 30 förslag i motioner och lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-04-22
Justering: 2021-05-06
Trycklov: 2021-05-10
Reservationer 11
Betänkande 2020/21:KrU9

Politik för konstnärers villkor (KrU9)

Kulturutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Politik för konstnärers villkor.

Skrivelsen tar bland annat upp frågor om den konstnärliga friheten och principen om armlängds avstånd som innebär att den konstnärliga friheten behöver skyddas från direkt påverkan när den betalas av det offentliga. Andra frågor som tas upp är rekryteringen till konstnärsyrket och konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 30 förslag i motioner och lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Skrivelse 2020/21:109 Politik för konstnärers villkor

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2020/21:109 till handlingarna.

2. Motiv och inriktning för konstnärspolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3944 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

3. Styrningens effekter på den konstnärliga friheten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3177 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 6 och

2020/21:3944 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

4. Konstnärlig utbildning och rekrytering till konstnärsyrket

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3944 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6.

Reservation 4 (SD)

5. Statliga ersättningar och bidrag till konstnärer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3336 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 6,

2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkandena 1 och 4 samt

2020/21:3944 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)

6. Konstnärers ersättning för utfört arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3143 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 13 och

2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 17.

Reservation 7 (KD)

7. Konstnärers sociala och ekonomiska villkor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3143 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 14 och

2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkandena 5 och 9.

Reservation 8 (KD)

8. Scenkonstallianserna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3336 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 9 (M)

9. Fristadssystemet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3944 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 10 (SD)

10. Kulturlivets internationalisering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3944 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 11 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-19
Debatt i kammaren: 2021-05-20
4

Beslut

Beslut: 2021-05-20
10 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelse 2020/21:109 Politik för konstnärers villkor

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2020/21:109 till handlingarna.

2. Motiv och inriktning för konstnärspolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3944 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

3. Styrningens effekter på den konstnärliga friheten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3177 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 6 och

2020/21:3944 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

4. Konstnärlig utbildning och rekrytering till konstnärsyrket

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3944 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6.

Reservation 4 (SD)

5. Statliga ersättningar och bidrag till konstnärer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3336 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 6,

2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkandena 1 och 4 samt

2020/21:3944 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)

6. Konstnärers ersättning för utfört arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3143 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 13 och

2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 17.

Reservation 7 (KD)

7. Konstnärers sociala och ekonomiska villkor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3143 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 14 och

2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkandena 5 och 9.

Reservation 8 (KD)

8. Scenkonstallianserna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3336 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 9 (M)

9. Fristadssystemet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3944 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 10 (SD)

10. Kulturlivets internationalisering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3944 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 11 (SD)