Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

Utrikesutskottets bet 2016/17:UU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2017

Beslut

Regeringens arbete med politiken för global utveckling och Agenda 2030 har behandlats (UU5)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om politiken för global utveckling, PGU, i genomförandet av Agenda 2030.

Syftet med PGU är att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar utveckling genom samstämmiga beslut. Agenda 2030 gäller för alla världens stater och förenar arbetet för fattigdomsminskning med hållbar utveckling. Målet är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

I skrivelsen redogör regeringen för en nystart av PGU, vilket görs för att kunna ligga i framkant med att genomföra Agenda 2030. Utrikesutskottet anser att Sverige även i fortsättningen ska vara drivande och ledande i genomförandet av Agenda 2030 och välkomnar att regeringen har höga ambitioner för genomförandet.

Utskottet förutsätter att regeringen även i fortsättningen regelbundet rapporterar om arbetet och betonar vikten av att kunna följa utvecklingen över tid.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till de motioner som behandlades samtidigt.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2015/16:182 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-01-26
Justering: 2017-02-16
Trycklov: 2017-02-20
Reservationer 21
bet 2016/17:UU5

Alla beredningar i utskottet

2017-01-26, 2017-01-19, 2016-12-13, 2016-12-01, 2016-11-10, 2016-09-27

Regeringens arbete med politiken för global utveckling och Agenda 2030 har behandlats (UU5)

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse om politiken för global utveckling, PGU, i genomförandet av Agenda 2030.

Syftet med PGU är att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar utveckling genom samstämmiga beslut. Agenda 2030 gäller för alla världens stater och förenar arbetet för fattigdomsminskning med hållbar utveckling. Målet är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

I skrivelsen redogör regeringen för en nystart av PGU, vilket görs för att kunna ligga i framkant med att genomföra Agenda 2030. Utrikesutskottet anser att Sverige även i fortsättningen ska vara drivande och ledande i genomförandet av Agenda 2030 och välkomnar att regeringen har höga ambitioner för genomförandet.

Utskottet förutsätter att regeringen även i fortsättningen regelbundet rapporterar om arbetet och betonar vikten av att kunna följa utvecklingen över tid.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till de motioner som har behandlats i betänkandet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-01
Debatt i kammaren: 2017-03-02
4

Beslut

Beslut: 2017-03-02
15 förslagspunkter, 13 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Politikens huvuddrag och genomförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:81 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 6,

2016/17:33 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1-3,

2016/17:51 av Kerstin Lundgren (C),

2016/17:812 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 36,

2016/17:3082 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 1,

2016/17:3206 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3 samt

2016/17:3308 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 70 0 14
SD 39 0 0 8
MP 20 0 0 5
C 0 0 21 1
V 0 1 17 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 1 0 0 1
Totalt 174 71 52 52


2. Markrättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:33 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 4 och 5.

Reservation 5 (V)

3. Barnadödlighet och mödrahälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 11 och

2016/17:3206 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 6 (KD)
Reservation 7 (V)

4. Bistånd till kvinnor och flickor samt för SRHR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:33 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 6-8.

Reservation 8 (V)

5. Rent vatten och sanitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:374 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1, 3, 6 och 7.

Reservation 9 (V)

6. Handel och innovationer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 25 i denna del,

2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 9,

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 30 och 32 i denna del,

2016/17:33 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 9-11,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 31, 33 och 35 i denna del och

2016/17:3206 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 22.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (V)
Reservation 12 (KD)

7. Anständiga arbetsvillkor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 25 i denna del,

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 31 och 32 i denna del och

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 32 och 35 i denna del.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (V)

8. Migration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 19,

2016/17:33 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 12 och 13 samt

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (V)

9. Utsläpp av växthusgaser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:33 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 17 (V)

10. Kvinnors roll i konfliktförebyggande och fredssamtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1073 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 18 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 70 0 0 14
SD 39 0 0 8
MP 20 0 0 5
C 21 0 0 1
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 282 15 0 52


11. Krigsmaterielexport och rättvis och hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:33 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 15.

Reservation 19 (V)

12. Religionsfrihet och Agenda 2030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 6 och 7 samt

2015/16:2678 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 20 (KD)

13. Kapital- och skatteflykt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:33 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 16-19.

Reservation 21 (V)

14. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 23,

2015/16:579 av Sanne Eriksson och Pyry Niemi (båda S),

2015/16:2460 av Kristina Yngwe (C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:92 av Caroline Szyber (KD),

2016/17:1049 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S) och

2016/17:2024 av Kristina Yngwe (C) yrkandena 1 och 2.

15. Skrivelse 2015/16:182 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2015/16:182 till handlingarna.