Postlagen samt uppföljning av de post- och telepolitiska målen

Trafikutskottets betänkande 1996/97:TU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 oktober 1996

Beslut

Postlagen (TU3)

Riksdagen behandlade regeringens förslag om ändringar i postlagen och Riksdagens revisorers förslag om uppföljning av de post- och telepolitiska målen. Ärendet återförvisades till trafikutskottet för ytterligare beredning.

Riksdagens beslut: Återremiss

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.