Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU13

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-07, 2023-03-14