Privat införsel av alkoholdrycker, m.m.

Skatteutskottets betänkande 1999/2000:SkU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2000

Beslut

Tillåtet ta in mer alkohol och tobak från EU-land (SkU23)

Riksdagen godkände, med vissa justeringar, regeringens förslag till nya regler för privat införsel av bl.a. alkoholdrycker. Den mängd vin, öl och tobaksprodukter som en resande kan föra in till Sverige från ett annat EU-land utan att skatt ska betalas ökas fr.o.m. den 1 juli 2000. De nya kvantiteterna är 20 liter vin, 24 liter starköl och 400 cigaretter eller 200 cigariller eller 100 cigarrer eller 550 gram röktobak. Det är en något högre kvantitet än regeringen föreslår för cigariller, cigarrer och röktobak. Det blir vidare möjligt att föra in 1 liter sprit och 3 liter starkvin vid samma tillfälle.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Tillåtet ta in mer alkohol och tobak från EU-land (SkU23)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen, med vissa justeringar, godkänner regeringens förslag till nya regler för privat införsel av bl.a. alkoholdrycker. Den mängd vin, öl och tobaksprodukter som en resande kan föra in till Sverige från ett annat EU-land utan att skatt ska betalas ökas fr.o.m. den 1 juli 2000. De nya kvantiteterna är 20 liter vin, 24 liter starköl och 400 cigaretter eller 200 cigariller eller 100 cigarrer eller 550 gram röktobak. Utskottet föreslår därmed en något högre kvantitet än regeringen för cigariller, cigarrer och röktobak. Det blir vidare möjligt att föra in 1 liter sprit och 3 liter starkvin vid samma tillfälle.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.