Privat initiativrätt - planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU22

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 22 juni 2021

Nästa händelse: Beredning 10 juni 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-06-10
Justering: 2021-06-15
Trycklov: 2021-06-16
Betänkande 2020/21:CU22

Alla beredningar i utskottet

2021-06-10, 2021-04-29, 2021-04-22
3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-18
Debatt i kammaren: 2021-06-21
4

Beslut

Beslut: 2021-06-22