Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2017

Beslut

Nej till regeringsförslag om privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad vård (SoU22)

Regeringen har föreslagit att det ska stå tydligare i lagen att den offentligt finansierade sjukvården får ge hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om principerna om människovärde, behov och solidaritet inte sätts åt sidan. Syftet med förslaget var att motverka risken att det utvecklas ett parallellt sjukvårdssystem som innebär att patienter vars vård är offentligt finansierad missgynnas i förhållande till patienter med en sjukvårdsförsäkring.

Riksdagen tycker inte att regeringen har visat att det finns något behov av den här lagändringen. Därför sa riksdagen nej till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet avslår regeringens proposition och bifaller därmed två motionsyrkanden om avslag på propositionen. Utskottet avslår ett motionsyrkande om att låta utreda varför antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-27
Justering: 2017-05-11
Trycklov: 2017-05-16
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:SoU22

Nej till regeringsförslag om privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad vård (SoU22)

Regeringen har föreslagit att det ska stå tydligare i lagen att den offentligt finansierade sjukvården får ge hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om principerna om människovärde, behov och solidaritet inte sätts åt sidan. Syftet med förslaget var att motverka risken att det utvecklas ett parallellt sjukvårdssystem som innebär att patienter vars vård är offentligt finansierad missgynnas i förhållande till patienter med en sjukvårdsförsäkring.

Socialutskottet tycker inte att regeringen har visat att det finns något behov av den här lagändringen. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-30
Debatt i kammaren: 2017-05-31
4

Beslut

Beslut: 2017-05-31
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3712 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 1 och

2016/17:3715 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) samt

avslår proposition 2016/17:166.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 2 101 1 9
M 76 0 0 7
SD 40 0 0 7
MP 1 19 0 5
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 12 0 0 4
- 1 0 0 2
Totalt 168 138 1 42


2. Utredning om privata sjukvårdsförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3712 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 0 40 0 7
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 2
Totalt 267 41 0 41