Privata vårdgivare

Socialutskottets betänkande 1996/97:SoU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1997

Beslut

Privata vårdgivare (SoU17)

Riksdagen beslutade att ta bort landstingens möjlighet att införa krav på remiss till specialist i gynekologi, psykiatri och barnmedicin. Även kravet för sjukgymnaster på tidigare tjänstgöring i offentligt finansierad vård togs bort. En ny regel infördes om att läkare eller sjukgymnast kan erhålla läkarvårds- eller sjukgymnastikersättning även efter det att han eller hon fyllt 65 år om landstinget medger det.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-04-22
Justering: 1997-05-15
Betänkande 1996/97:SoU17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-06-02
4

Beslut

Beslut: 1997-06-03

Protokoll med beslut