Privatuthyrning av bostäder

Civilutskottets betänkande 2012/13:CU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2012

Beslut

Nya regler för privatuthyrning av bostäder (CU3)

Riksdagen sa delvis ja till regeringens förslag om nya regler för privatuthyrning av bostäder. Bland annat ska den som hyr ut sin egen bostadsrätt, villa, ägarlägenhet eller annat ägt boende få rätt att sätta hyran friare än i dag. Hyresvärden ska ha rätt att genom hyran få ersättning för sina kostnader för bostaden. Om hyresgästen upplever att hyran är för hög kan han eller hon precis som tidigare ansöka om att hyresnämnden ska pröva hyran. Däremot ska det inte längre vara möjligt för hyresgästen att få tillbaka en del av den betalda hyran retroaktivt om hyresnämnden bedömer att hyran är för hög.

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att den som äger en bostadsrätt inte ska behöva ange några skäl för att få hyra ut den i andra hand. Riksdagen vill ha kvar de nuvarande reglerna som innebär att den som vill hyra ut sin bostadsrätt ska kunna ange en orsak till bostadsrättsföreningens styrelse, som beslutar om andrahandsuthyrning. De nya reglerna började gälla den 1 februari 2013.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen i denna del. Bifall till motioner angående rätt att hyra ut en bostadsrättslägenhet utan att ange några skäl. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-13
Justering: 2012-12-04
Betänkande publicerat: 2012-12-10
Trycklov: 2012-12-10
Reservationer 6
Betänkande 2012/13:CU3

Nya regler för privatuthyrning av bostäder (CU3)

Civilutskottet föreslår att riksdagen delvis säger ja till regeringens förslag om nya reglerna för privatuthyrning av bostäder. Bland annat ska den som hyr ut en bostadsrätt, villa, ägarlägenhet eller annan bostad få rätt att sätta hyran friare än i dag. Hyresvärden ska ha rätt att genom hyran få ersättning för sina kostnader för bostaden. Om hyresgästen upplever att hyran är för hög kan han eller hon precis som i dag ansöka om hyresnämnden ska pröva hyran. Däremot ska det däremot inte längre vara möjligt för hyresgästen att få tillbaka en del av den betalda hyran retroaktivt om hyresnämnden bedömer att hyran är för hög.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att den som äger en bostadsrätt inte ska behöva ange några skäl för att få hyra ut den i andra hand. Utskottet vill ha kvar de nuvarande reglerna som innebär att den som vill hyra ut sin bostadsrätt kunna ange en orsak till bostadsrättsföreningens styrelse, som beslutar om andrahandsuthyrning.

De nya reglerna ska gälla från den 1 februari 2013.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-17
4

Beslut

Beslut: 2012-12-18
6 förslagspunkter, 1 acklamation, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändrade hyresvillkor för privatuthyrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) regeringens förslag till
1. lag om uthyrning av egen bostad,
2. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder,
3. lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt,
med den ändringen av respektive lagförslag att ikraftträdandet bestäms till den 1 februari 2013,
b) utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i jordabalken.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2012/13:1 utgiftsområde 18 punkterna 1, 2 i denna del, 3 och 5 samt avslår motionerna
2012/13:C356 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2, 3 i denna del och 4,
2012/13:C391 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkandena 1-3 och 5 samt
2012/13:C421 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 5 i denna del.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S011002
M106001
MP02401
FP23001
C22001
SD19001
V01801
KD19000
PP0000
-0000
Totalt18915208

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Rätt att hyra ut en bostadsrättslägenhet utan att ange några skäl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614).
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2012/13:C356 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,
2012/13:C391 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 4 och
2012/13:C421 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 5 i denna del och
avslår proposition 2012/13:1 utgiftsområde 18 punkt 4 och motionerna
2012/13:C422 av Peter Persson m.fl. (S) och
2012/13:C433 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD).

Reservation 2 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S110002
M010601
MP25000
FP02301
C02201
SD20000
V18001
KD01900
PP0000
-0000
Totalt17317006

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Förnyad beredning av frågorna om privatuthyrning av bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:C391 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 3 (S, MP)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S011002
M104012
MP02500
FP23001
C22001
SD20000
V00181
KD19000
PP0000
-0000
Totalt188135197

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Hyressättning m.m. för ägarlägenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:C441 yrkande 2.

5. Främjande av upplåtelser i andra hand

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:C208 av Carina Herrstedt (SD) yrkande 2.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S110002
M106001
MP25000
FP23001
C22001
SD02000
V18001
KD19000
PP0000
-0000
Totalt3232006

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Säkerställande av skälig hyra vid andrahandsuthyrning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 26.

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S110002
M106001
MP25000
FP23001
C22001
SD20000
V01801
KD19000
PP0000
-0000
Totalt3251806

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag