Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 1998/99:JuU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 1999

Beslut

Motioner om processrättsliga frågor (JuU26)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om processrättsliga frågor. Motionerna rör bl.a. domarnas bisysslor, specialdomstolarna, hemlig teknisk avlyssning (buggning) och bemötandet av vittnen och målsägande i domstol.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-03-25
Justering: 1999-04-22
Betänkande 1998/99:JuU26

Motioner om processrättsliga frågor (JuU26)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om processrättsliga frågor. Motionerna rör bl.a. domarnas bisysslor, specialdomstolarna, hemlig teknisk avlyssning (buggning) och bemötandet av vittnen och målsägande i domstol.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-05-05
4

Beslut

Beslut: 1999-05-06

Protokoll med beslut