Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2006

Beslut

Motioner om processrättsliga frågor (JuU11)

Riksdagen vill att regeringen ser till att säkerheten för parter och vittnen i rättegångar ökar. Det finns fortfarande allmänna domstolar där tilltalade, vittnen och målsäganden tvingas sitta i samma rum och lokaler i avvaktan på förhandlingen. Detta trots att det förekommer att målsägande och vittnen känner rädsla inför att konfronteras med en tilltalad, vissa av åhörarna eller kanske till och med den tilltalades försvarare. Det var en reservation av fem partier i justitieutskottet (m, fp, kd, c, mp) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om processrättsliga frågor. Skälet är framför allt att det pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp men även att utskottet i flera fall anser att lagstiftningen är lämplig som den är utformad i dag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 26 under punkt 23 och dels i övrigt utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om processrättsliga frågor (JuU11)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om processrättsliga frågor. Skälet är framför allt att det pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp men även att utskottet i flera fall anser att lagstiftningen är lämplig som den är utformad i dag. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet vill att regeringen ser till att säkerheten för parter och vittnen i rättegångar ökar. Partierna konstaterar att det fortfarande finns allmänna domstolar där tilltalade, vittnen och målsäganden tvingas sitta i samma rum och lokaler i avvaktan på förhandlingen. Detta trots att det, enligt partierna, förekommer att målsägande och vittnen känner rädsla inför att konfronteras med en tilltalad, vissa av åhörarna eller kanske till och med den tilltalades försvarare. De fem partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren. Majoriteten i utskottet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, konstaterar att de flesta domstolar numera har särskilda väntrum för målsägande och vittnen och att det är en fråga som alltid beaktas när lokaler byggs om.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.