Processrättsliga frågor

Justitieutskottets bet 2005/06:JuU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2006

Beslut

Motioner om processrättsliga frågor (JuU11)

Riksdagen vill att regeringen ser till att säkerheten för parter och vittnen i rättegångar ökar. Det finns fortfarande allmänna domstolar där tilltalade, vittnen och målsäganden tvingas sitta i samma rum och lokaler i avvaktan på förhandlingen. Detta trots att det förekommer att målsägande och vittnen känner rädsla inför att konfronteras med en tilltalad, vissa av åhörarna eller kanske till och med den tilltalades försvarare. Det var en reservation av fem partier i justitieutskottet (m, fp, kd, c, mp) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om processrättsliga frågor. Skälet är framför allt att det pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp men även att utskottet i flera fall anser att lagstiftningen är lämplig som den är utformad i dag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 26 under punkt 23 och dels i övrigt utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

85 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-31
Justering: 2006-02-14
Betänkande publicerat: 2006-02-27
Trycklov: 2006-02-27
Reservationer 53
bet 2005/06:JuU11

Motioner om processrättsliga frågor (JuU11)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om processrättsliga frågor. Skälet är framför allt att det pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp men även att utskottet i flera fall anser att lagstiftningen är lämplig som den är utformad i dag. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet vill att regeringen ser till att säkerheten för parter och vittnen i rättegångar ökar. Partierna konstaterar att det fortfarande finns allmänna domstolar där tilltalade, vittnen och målsäganden tvingas sitta i samma rum och lokaler i avvaktan på förhandlingen. Detta trots att det, enligt partierna, förekommer att målsägande och vittnen känner rädsla inför att konfronteras med en tilltalad, vissa av åhörarna eller kanske till och med den tilltalades försvarare. De fem partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren. Majoriteten i utskottet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, konstaterar att de flesta domstolar numera har särskilda väntrum för målsägande och vittnen och att det är en fråga som alltid beaktas när lokaler byggs om.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-08
4

Beslut

Beslut: 2006-03-08
46 förslagspunkter, 38 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju256, 2005/06:Ju275 och 2005/06:Ju419 yrkande 5.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190124
m144010
c15007
fp39009
kd26007
v10225
mp13004
-1001
Totalt215442367

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Särskilda spaningsmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju452, 2005/06:Ju463 yrkande 7 i denna del, 2005/06:Ju480 yrkande 16 i denna del och 2005/06:Ju543 yrkande 11 i denna del.

Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (c, kd)

3. Beslag vid illegal alkoholinförsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So3 yrkande 9.

Reservation 5 (c)

4. Beslag vid misstanke om stöld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju403.

Reservation 6 (fp)

5. S.k. obligatorisk häktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju488 yrkande 9.

Reservation 7 (m)

6. Kvarhållande av förhörspersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju296.

7. Tillträdesförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju267 yrkande 3 och 2005/06:Ju543 yrkande 9.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

8. Forskning om förundersökningarnas kvalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju381 yrkande 2.

Reservation 9 (fp, kd)

9. Åtal för ekonomisk brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju420 yrkande 4 och 2005/06:Ju543 yrkande 13 i denna del.

Reservation 10 (fp)

10. Delgivning av åtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju412 yrkande 8.

Reservation 11 (m, fp, kd)

11. Begränsningar i åtalsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju382 och 2005/06:L291 yrkande 31.

Reservation 12 (m, c)
Reservation 13 (fp)

12. Enklare förfarande i snatterimål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju267 yrkandena 4 och 5 samt 2005/06:Ju379 yrkandena 9 och 10.

13. Talerätt för vissa organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju384 yrkande 4.

Reservation 14 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c15007
fp39009
kd26007
v23005
mp01304
-0101
Totalt26814067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Rätten till offentlig försvarare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju220 och 2005/06:Ju543 yrkande 5.

Reservation 15 (fp)

15. Rätten till målsägandebiträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju247 och 2005/06:Ju483 yrkande 10.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

16. Telefonnärvaro vid domstolssammanträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju437 yrkande 13.

Reservation 17 (kd)

17. Behandlingen av barn i domstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju263 yrkande 2, 2005/06:Ju402 yrkande 4, 2005/06:L292 yrkande 8 och 2005/06:So647 yrkande 12.

Reservation 18 (v, mp)
Reservation 19 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c15007
fp39009
kd00267
v02305
mp01304
-0101
Totalt219372667

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Avvisning av bevisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju437 yrkande 12.

Reservation 20 (kd)

19. Kronvittnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju480 yrkande 16 i denna del och 2005/06:Ju543 yrkande 13 i denna del.

Reservation 21 (fp)

20. Sakkunniga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju373 yrkande 4.

Reservation 22 (kd)

21. Muntlig bevisning i hovrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju437 yrkande 14.

Reservation 23 (kd)

22. Stöd till vittnen och målsägande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju292 yrkandena 4, 5 och 7, 2004/05:Ju339 yrkande 10, 2004/05:Ju370, 2004/05:Ju467 yrkandena 11 och 12, 2005/06:Ju376 yrkande 9, 2005/06:Ju381 yrkandena 10 och 11, 2005/06:Ju386 yrkande 8 och 2005/06:Ju483 yrkande 12.

Reservation 24 (m, c, fp, kd)
Reservation 25 (v)

23. Parters och vittnens säkerhet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju384 yrkande 22.

Reservation 26 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m045010
c01507
fp03909
kd02607
v23005
mp01304
-0101
Totalt136139074

Beslut: Kammaren biföll reservation 26

24. Parters rätt att yttra sig

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju263 yrkande 1, 2004/05:Ju292 yrkande 3 och 2005/06:Ju381 yrkande 8.

Reservation 27 (m, fp)

25. Skydd för bevispersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju213, 2004/05:Ju361, 2004/05:Ju429, 2005/06:Ju375, 2005/06:Ju395 och 2005/06:Ju453.

Reservation 28 (m, c, fp, kd)

26. Skydd för bevispersoner vid människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju383 yrkande 12 och 2005/06:Ju480 yrkande 17.

Reservation 29 (m, c, fp, kd)

27. Kompensation och stöd till oskyldigt misstänkta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju307, 2005/06:Ju373 yrkandena 1-3, 2005/06:Ju384 yrkande 1 och 2005/06:Ju419 yrkande 3.

Reservation 30 (c, v)
Reservation 31 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m441010
c01507
fp39009
kd25017
v02305
mp01124
-0101
Totalt22851367

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Prövningstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju376 yrkande 6, 2005/06:Ju437 yrkandena 10 och 11 samt 2005/06:L292 yrkande 15.

Reservation 32 (fp)
Reservation 33 (kd)

29. Resning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju412 yrkande 1 och 2005/06:Ju543 yrkande 1.

Reservation 34 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m450010
c14107
fp03909
kd26007
v23005
mp12104
-1001
Totalt24041068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Rättegångskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju479 yrkande 2.

31. Vittnesersättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju431 och 2005/06:Ju532 yrkande 29.

Reservation 35 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m044011
c01507
fp03909
kd02607
v23005
mp13004
-1001
Totalt157124068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Verkställighet av böter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju236 och 2005/06:T610 yrkande 4.

Reservation 36 (m, c, fp, kd)

33. Översyn av säkerheten i domstolarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju339 yrkande 12 och 2005/06:Ju376 yrkande 10.

Reservation 37 (c, fp)

34. Registerkontroll vid anställning i domstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju339 yrkande 13 och 2005/06:Ju376 yrkande 11.

Reservation 38 (c, fp)

35. Domstolsförhandlingar inom stängda dörrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju339 yrkande 9.

Reservation 39 (fp)

36. Fotoförbudet i domstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju437 yrkande 15.

Reservation 40 (c, kd)

37. Utnämning av högre domare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju339 yrkande 5, 2005/06:Ju254, 2005/06:Ju376 yrkande 5, 2005/06:Ju384 yrkande 17 och 2005/06:Ju437 yrkande 5.

Reservation 41 (m, c, fp, kd)
Reservation 42 (mp)

38. Domarnas löner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju437 yrkande 4.

Reservation 43 (kd)

39. Rekryteringen av domare m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju489 yrkande 18 och 2005/06:Sf336 yrkande 49.

Reservation 44 (c)

40. Ersättningen till nämndemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju251 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ju269, 2004/05:Ju336, 2004/05:Ju339 yrkande 14, 2004/05:Ju343, 2004/05:Ju346 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ju372, 2004/05:Ju413, 2004/05:Ju451, 2004/05:Ju471 yrkande 6 i denna del, 2004/05:Ju489 yrkande 19, 2004/05:Ju491, 2005/06:Ju287, 2005/06:Ju329 yrkande 4, 2005/06:Ju356 i denna del, 2005/06:Ju361, 2005/06:Ju371, 2005/06:Ju374, 2005/06:Ju376 yrkande 12, 2005/06:Ju384 yrkande 20 i denna del, 2005/06:Ju515, 2005/06:Ju545 och 2005/06:Ju559 yrkande 2.

Reservation 45 (m, c, fp, kd)
Reservation 46 (mp)

41. Rekryteringen av nämndemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju384, 2004/05:Ju419, 2004/05:Ju428, 2004/05:Ju471 yrkande 6 i denna del, 2005/06:Ju303, 2005/06:Ju352, 2005/06:Ju356 i denna del, 2005/06:Ju384 yrkandena 20 i denna del och 21, 2005/06:Ju405, 2005/06:Ju408, 2005/06:Ju437 yrkande 6 och 2005/06:Ju524.

Reservation 47 (m, c, fp, kd)
Reservation 48 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 48 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m004510
c00157
fp003810
kd00267
v23005
mp01304
-0101
Totalt1431412468

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

42. Sammansättningen i vårdnadstvister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A352 yrkande 22 och 2005/06:A370 yrkande 26.

Reservation 49 (kd)

43. Medlemskap i Advokatsamfundet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju364 och 2005/06:Ju466.

Reservation 50 (m, c)

44. Svensk domstols behörighet i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju278 och 2005/06:Ju357.

Reservation 51 (v)

45. Åtal för grova brott begångna utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju330 yrkande 6.

Reservation 52 (m, c, fp)

46. Konsulärt ekonomiskt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju202.

Reservation 53 (m)