Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2010

Beslut

Nej till motioner om processrättsliga frågor (JuU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om processrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om straffmätning, rättshjälp och reformen En modernare rättegång.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om processrättsliga frågor (JuU12)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om processrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om straffmätning, rättshjälp och reformen En modernare rättegång.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.