Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om processrätt (JuU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om frågor som rör domstolarna och domstolarnas arbete. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om de regler som styr rättegångar och andra delar av arbetet i domstolarna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-18
Justering: 2014-03-06
Betänkande publicerat: 2014-03-06
Trycklov: 2014-03-06
Reservationer 15
Betänkande 2013/14:JuU16

Nej till motioner om processrätt (JuU16)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om frågor som rör domstolarna och domstolarnas arbete. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om de regler som styr rättegångar och andra delar av arbetet i domstolarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-19
4

Beslut

Beslut: 2014-03-19
17 förslagspunkter, 14 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 mars 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Delgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju301.

2. Fotograferingsförbudet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju270.

3. Trygghet och ordning vid förhandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju289.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S951016
M970010
MP21004
FP18006
C18005
SD01703
V16003
KD17002
Totalt28218049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Tolkning i domstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju412 yrkande 71.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP02104
FP18006
C17015
SD16103
V01603
KD17002
Totalt165134149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Rättsintyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju412 yrkande 43.

Reservation 3 (S, V)

6. Överklaga domskäl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju243.

7. Avskaffa nämndemannasystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju394.

8. Avskaffa kravet på svenskt medborgarskap för nämndemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju427 yrkande 5.

Reservation 4 (MP)

9. Antalet nämndemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju412 yrkande 67 och 2013/14:Ju427 yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (S, V)
Reservation 6 (MP)

10. Hur nämndemän utses och entledigas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju253 yrkande 4 och 2013/14:Ju412 yrkande 64.

Reservation 7 (S)

11. Fri kvot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju253 yrkande 3, 2013/14:Ju412 yrkande 68 och 2013/14:Ju427 yrkande 3.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009616
M960011
MP02104
FP18006
C18005
SD17003
V00163
KD17002
Totalt1662111250

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Nämndemännens valperioder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 66 och
2013/14:Ju427 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (MP)

13. Utbildning för nämndemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju253 yrkandena 1 och 2.

14. Reglering av nämndemännens tjänstgöring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju427 yrkande 9.

Reservation 13 (MP)

15. Nämndemännens ersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju307, 2013/14:Ju400 och 2013/14:Ju412 yrkande 65.

Reservation 14 (S, MP)

16. Återkoppling från domstolarna om nämndemännen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju427 yrkande 8.

Reservation 15 (MP, V)

17. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.