Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om processrätt (JuU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om frågor som rör domstolarna och domstolarnas arbete. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om de regler som styr rättegångar och andra delar av arbetet i domstolarna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om processrätt (JuU16)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om frågor som rör domstolarna och domstolarnas arbete. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om de regler som styr rättegångar och andra delar av arbetet i domstolarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.