Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 30 mars 2023

Nästa händelse: Beredning 21 mars 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-16, 2023-03-09, 2023-03-21