Producentansvar och straffansvar för nedskräpning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 september 2021

Beslut

Straffbart att skräpa ned även med enstaka småskräp (MJU4)

Från den 1 januari 2022
kan du få betala böter
om du skräpar ned
med bara ett litet skräp
som till exempel en fimp.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i miljöbalken. Ändringarna innebär främst att riksdagen ger regeringen, eller den myndighet som regeringen utser, rätt att besluta om de regler som behövs för att genomföra två EU-direktiv om engångsplastprodukter och avfall. Ändringarna gör det exempelvis möjligt att i framtiden utöka det så kallade producentansvaret för avfall till att omfatta fler produkter.

En annan ändring gör att det blir straffbart att skräpa ned även med enstaka småskräp. En sådan ringa nedskräpningsförseelse var tidigare inte straffbar.

Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2021, förutom ändringen för ringa nedskräpningsförseelse som börjar gälla den 1 januari 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-06-22, 2021-08-31, 2021-09-02, 2021-09-09

Straffbart att skräpa ned även med enstaka småskräp (MJU4)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i miljöbalken. Ändringarna innebär främst att riksdagen ger regeringen, eller den myndighet som regeringen utser, rätt att besluta om de regler som behövs för att genomföra två EU-direktiv om engångsplastprodukter och avfall. Ändringarna gör det exempelvis möjligt att i framtiden utöka det så kallade producentansvaret för avfall till att omfatta fler produkter.

En annan ändring gör att det blir straffbart att skräpa ned även med enstaka småskräp. En sådan ringa nedskräpningsförseelse är inte straffbar i dag.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 november 2021, förutom ändringen för ringa nedskräpningsförseelse som föreslås börja gälla den 1 januari 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.