Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2020

Beslut

Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning (UbU17)

Riksdagen godkände protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning, Cern, med en reservation som innebär att löner och löneförmåner som betalas av organisationen till svenska medborgare och personer bosatta i Sverige ska vara befriade från svensk inkomstbeskattning endast i den utsträckning som medges av svensk skattelagstiftning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-04-02
Trycklov: 2020-04-02
Reservationer 1
bet 2019/20:UbU17

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-02-18

Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning (UbU17)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om att godkänna protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning, Cern, med en reservation som innebär att löner och löneförmåner som betalas av organisationen till svenska medborgare och personer bosatta i Sverige ska vara befriade från svensk inkomstbeskattning endast i den utsträckning som medges av svensk skattelagstiftning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-15
Debatt i kammaren: 2020-04-16
4

Beslut

Beslut: 2020-04-22
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner protokollet om privilegier och immunitet för Europeiska organisationen för kärnforskning, upprättat den 18 mars 2004, med en reservation som innebär att löner och löneförmåner som betalas av organisationen till svenska medborgare och personer bosatta i Sverige ska vara befriade från svensk inkomstbeskattning endast i den utsträckning som medges av svensk skattelagstiftning,
b) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
2. lag om ändring i lagen (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:49 punkterna 1-3 och avslår motion

2019/20:3449 av Patrick Reslow m.fl. (SD).

Reservation 1 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 34 21 0 294