Punktskatt och tull

Skatteutskottets betänkande 2022/23:SkU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2023

Beslut

Nej till motioner om punktskatt och tull (SkU14)

Riksdagen sa nej till 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om punktskatt och tull. Riksdagen hänvisar bland annat till att utredningar och beredningar pågår och till att riksdagen redan har tagit ställning i dessa frågor.

Motionerna handlar bland annat om skatterna på el, bränsle, fordon, kemikalier, alkohol, tobak, flygresor, avfall och plastbärkassar, om Tullverkets befogenheter och verksamhet samt om betalning av tull och importskatter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-30

Nej till motioner om punktskatt och tull (SkU14)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om punktskatt och tull. Utskottet hänvisar bland annat till att utredningar och beredningar pågår och till att utskottet redan har tagit ställning i dessa frågor.

Motionerna handlar bland annat om skatterna på el, bränsle, fordon, kemikalier, alkohol, tobak, flygresor, avfall och plastbärkassar, om Tullverkets befogenheter och verksamhet samt om betalning av tull och importskatter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.