Punktskatt

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU22

Planerat beslutsdatum: 23 april 2020

Nästa händelse: Beredning 12 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

76 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-04-02
Trycklov: 2020-04-17
bet 2019/20:SkU22
3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-22
Debatt i kammaren: 2020-04-23
4

Beslut

Beslut: 2020-04-23