Punktskatt

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2020

Beslut

Nej till förslag om punktskatter (SkU22)

Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om nya eller ändrade punktskatter i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat att liknande förslag redan behandlats av riksdagen eller att utredningar redan pågår på området.

Förslagen handlar exempelvis om olika väg- och fordonsskatter, el- och drivmedelsskatter samt skatt på alkohol, tobak, spel och reklam.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

76 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-27
Reservationer 29
Betänkande 2019/20:SkU22

Nej till förslag om punktskatter (SkU22)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 100 förslag om nya eller ändrade punktskatter i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat att liknande förslag redan behandlats av riksdagen eller att utredningar redan pågår på området.

Förslagen handlar exempelvis om olika väg- och fordonsskatter, el- och drivmedelsskatter samt skatt på alkohol, tobak, spel och reklam.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-05
Debatt i kammaren: 2020-05-06
4

Beslut

Beslut: 2020-05-06
21 förslagspunkter, 17 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 maj 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energiskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:376 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:548 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2019/20:1218 av Magnus Manhammar (S),

2019/20:2095 av Maria Nilsson (L),

2019/20:2675 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 3,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 11,

2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 2,

2019/20:3263 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 18,

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 36, 38 och 39 samt

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 26 11 18 294


2. Nedsatt elskatt för tunga fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:730 av Teres Lindberg (S),

2019/20:2838 av Tobias Billström m.fl. (M) och

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (C)

3. Skatt på drivmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:205 av Hans Eklind (KD),

2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 20,

2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 13,

2019/20:877 av Pål Jonson (M),

2019/20:957 av Per Söderlund (SD),

2019/20:1014 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1028 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1029 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1474 av Viktor Wärnick (M),

2019/20:1475 av John Weinerhall (M) yrkande 2,

2019/20:1554 av John Weinerhall (M),

2019/20:1934 av Lars Beckman (M),

2019/20:2519 av Katarina Brännström (M),

2019/20:2571 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 7,

2019/20:2934 av Edward Riedl (M),

2019/20:2997 av Edward Riedl (M) och

2019/20:2999 av Edward Riedl (M).

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 10 3 294


4. Beskattning av biodrivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:18 av Dennis Dioukarev (SD),

2019/20:595 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 20,

2019/20:1578 av Jan R Andersson (M) och

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)

5. Vägskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:367 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 37,

2019/20:1611 av Per Schöldberg m.fl. (C) yrkande 8,

2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 54 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (C)
Reservation 13 (V)
Reservation 14 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 33 5 17 294


6. Fordonsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1058 av Runar Filper (SD) och

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 26.

Reservation 15 (C)

7. Bonus-malus-system

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:839 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M),

2019/20:1901 av Lars Beckman (M),

2019/20:2476 av Margareta Cederfelt (M),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 9,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 13,

2019/20:2671 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 7-9,

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 9-11 och

2019/20:3365 av Jan Ericson m.fl. (M).

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (KD)

8. Trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:729 av Teres Lindberg (S),

2019/20:2371 av Ida Drougge (M),

2019/20:2403 av Sofia Westergren (M) yrkande 3 och

2019/20:3166 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4.

9. Turistavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1185 av Kenneth G Forslund (S).

10. Kemikalieskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:374 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:517 av Camilla Brodin och Larry Söder (båda KD),

2019/20:610 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:626 av Larry Söder (KD) och

2019/20:2406 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M).

Reservation 18 (SD)

11. Alkohol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1569 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) och

2019/20:2674 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 19 (M)

12. Tobak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:406 av Solveig Zander (C) yrkande 3 och

2019/20:1162 av John Weinerhall (M).

13. Flygets beskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:612 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:1100 av Lorentz Tovatt och Elisabeth Falkhaven (båda MP) yrkande 3,

2019/20:1900 av Lars Beckman (M),

2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2,

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 34,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 27,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 77 och

2019/20:3000 av Edward Riedl (M).

Reservation 20 (M)
Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (KD)
Reservation 23 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 4 0 1 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 3 25 294


14. Spelskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1559 av Jan R Andersson m.fl. (M).

15. Reklamskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2593 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M),

2019/20:2661 av Lars Püss (M) och

2019/20:3241 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 24 (KD)

16. Skatt på avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1109 av Maria Gardfjell (MP) yrkande 3 och

2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 25 (M)

17. Skatt på bekämpningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:610 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 10 och

2019/20:1619 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 26 (SD)
Reservation 27 (V)

18. Skatt på gödselmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 19.

Reservation 28 (SD)

19. Sockerskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:81 av Angelica Lundberg (SD) och

2019/20:860 av Mikael Strandman (SD).

20. Avloppsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 49.

Reservation 29 (KD)

21. Gruvskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2852 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 11.