Punktskatter

Skatteutskottets bet 2016/17:SkU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2017

Beslut

Nej till motioner om punktskatter (SKU24)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om punktskatter. Motionerna handlade bland annat om skatt på elektrisk kraft, skatt på drivmedel och om trängselskatt. Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat med hänvisning till pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

64 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-02
Justering: 2017-03-30
Trycklov: 2017-03-31
Reservationer 20
bet 2016/17:SkU24

Nej till motioner om punktskatter (SKU24)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om punktskatter. Motionerna handlar bland annat om skatt på elektrisk kraft, skatt på drivmedel och om trängselskatt. Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, bland annat med hänvisning till pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-05
Debatt i kammaren: 2017-04-06
4

Beslut

Beslut: 2017-04-19
14 förslagspunkter, 8 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 april 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energiskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 9, 19, 20 och 51,

2016/17:943 av Teres Lindberg (S),

2016/17:1337 av Niclas Malmberg och Stefan Nilsson (båda MP),

2016/17:1834 av Erik Andersson (M),

2016/17:2236 av Christian Holm Barenfeld (M),

2016/17:2898 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 3 och

2016/17:2949 av Eskil Erlandsson m.fl. (C).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 0 0 40 7
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 17 0 0 4
L 18 0 0 1
KD 16 0 0 0
- 0 0 1 1
Totalt 249 19 41 40


2. Skatt på drivmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:543 av Sten Bergheden (M),

2016/17:1912 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M),

2016/17:2509 av Edward Riedl (M),

2016/17:3330 av Jabar Amin (MP),

2016/17:3406 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) och

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 18.

Reservation 3 (M, C, L, KD)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 73 0 11
SD 0 1 39 7
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 18 0 1
KD 0 16 0 0
- 0 0 1 1
Totalt 144 127 40 38


3. Beskattning av biodrivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2048 av Jan R Andersson (M).

4. Vissa fordonsskattefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 38,

2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 2,

2016/17:916 av Catharina Bråkenhielm (S),

2016/17:1884 av Lotta Finstorp (M),

2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11,

2016/17:2106 av Edward Riedl (M),

2016/17:2115 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2378 av Carl-Oskar Bohlin och Jesper Skalberg Karlsson (båda M),

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 3,

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 18,

2016/17:2838 av Runar Filper (SD),

2016/17:3104 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (båda C),

2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 5,

2016/17:3281 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 5,

2016/17:3311 av Lisbeth Sundén Andersson (M),

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 12 och

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 0 73 11
SD 0 0 40 7
MP 23 0 0 2
C 0 0 19 3
V 0 18 0 3
L 18 0 0 1
KD 0 0 16 0
- 0 1 0 1
Totalt 144 19 148 38


5. Trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3 av Caroline Szyber (KD),

2016/17:694 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4,

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 3,

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 45,

2016/17:962 av Teres Lindberg (S),

2016/17:1219 av Lars Hjälmered (M),

2016/17:1857 av Erik Ottoson (M),

2016/17:2175 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3,

2016/17:2719 av Erik Bengtzboe (M),

2016/17:2726 av Erik Bengtzboe (M),

2016/17:2748 av Erik Bengtzboe (M),

2016/17:2751 av Erik Bengtzboe (M),

2016/17:2996 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2 och

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkande 3.

Reservation 10 (C)
Reservation 11 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 0 18 0 1
KD 16 0 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 274 18 19 38


6. Kemikalieskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3209 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 73 0 0 11
SD 0 40 0 7
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 16 0 0 0
- 0 1 0 1
Totalt 270 41 0 38


7. Alkoholskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1062 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M),

2016/17:1883 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M) yrkande 2,

2016/17:1890 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:1922 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2016/17:3091 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C) och

2016/17:3099 av Cecilia Widegren (M).

Reservation 13 (C)

8. Tobaksskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:311 av Josef Fransson (SD) yrkande 5.

9. Flygskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1070 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11,

2016/17:2105 av Edward Riedl (M) och

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 16.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (L)

10. Lotteriskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:287 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 2,

2016/17:290 av Jan R Andersson m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:1865 av Sten Bergheden och Lotta Finstorp (båda M).

11. Reklamskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2972 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 16 (C)

12. Skatt på avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:55 av Robert Hannah och Maria Weimer (båda L) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1880 av Gunilla Nordgren (M) och

2016/17:3168 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 17 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 72 0 12
SD 40 0 0 7
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 16 0 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 235 72 0 42


13. Skatt på bekämpningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 33.

Reservation 18 (SD)

14. Övriga punktskatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1 av Karin Svensson Smith (MP),

2016/17:1334 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) yrkandena 1-3,

2016/17:1913 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2639 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) och

2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 19 (MP, V)
Reservation 20 (KD)