Punktskatter

Skatteutskottets bet 2017/18:SkU10

Ärendet är klart för beslut

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Regeringen bör utvärdera kemikalieskatten (SkU10)

En ny skatt på kemikalier i vissa elektroniska produkter infördes den 1 april 2017. Kemikalieområdet präglas av en hög utvecklingstakt. Riksdagen anser att regeringen bör följa utvecklingen på området och utvärdera de samhällsekonomiska effekterna och andra effekter av kemikalieskatten. Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Ställningstagandet gjordes i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2017 om punktskatter. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, som bland annat handlar om skatt på elkraft, skatt på drivmedel, fordonsskatter, trängselskatt, flygskatt samt skatt på alkohol och tobak.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anfört om att kemikalieskatten ska utvärderas. Motion 2017/18:3724 yrkande 5 bifall. Motion 2017/18:3295 yrkande 2 delvis bifall. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

69 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-06
Justering: 2018-03-08
Trycklov: 2018-03-19
Reservationer 17
bet 2017/18:SkU10

Regeringen bör utvärdera kemikalieskatten (SkU10)

En ny skatt på kemikalier i vissa elektroniska produkter infördes den 1 april 2017. Kemikalieområdet präglas av en hög utvecklingstakt. Skatteutskottet anser att regeringen bör följa utvecklingen på området och utvärdera de samhällsekonomiska effekterna och andra effekter av kemikalieskatten. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Skatteutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2017 om punktskatter. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, som bland annat handlar om skatt på elkraft, skatt på drivmedel, fordonsskatter, trängselskatt, flygskatt samt skatt på alkohol och tobak.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-21
Debatt i kammaren: 2018-03-22
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energiskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:698 av Teres Lindberg (S),

2017/18:778 av Catharina Bråkenhielm (S),

2017/18:2443 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2017/18:2771 av Niclas Malmberg och Stefan Nilsson (båda MP),

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 i denna del och 16,

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 21,

2017/18:2994 av Sofia Fölster (M),

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 12 i denna del och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 36 och 38.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 35 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 273 15 18 43


2. Skatt på drivmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1328 av Edward Riedl (M),

2017/18:1613 av Edward Riedl (M),

2017/18:2755 av Pål Jonson (M),

2017/18:2880 av Sten Bergheden (M),

2017/18:2882 av Sten Bergheden (M) och

2017/18:3016 av Jabar Amin (MP).

3. Beskattning av biodrivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2451 av Jan R Andersson (M),

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 3 och 17,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 8 och

2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 17.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)

4. Bonus-malus-system

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 12,

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 4 och 5,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 12 i denna del och

2017/18:3791 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (L)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 77 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 0 20 1
L 0 0 15 4
KD 0 0 15 1
- 2 0 0 3
Totalt 180 77 50 42


5. Vissa fordonsskattefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:945 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 7,

2017/18:1330 av Edward Riedl (M),

2017/18:1589 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:1858 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (båda C),

2017/18:1964 av Carl-Oskar Bohlin och Jesper Skalberg Karlsson (båda M),

2017/18:2859 av Rickard Nordin (C),

2017/18:3378 av Runar Filper (SD),

2017/18:3641 av Betty Malmberg (M) och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 20.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 0 0 36 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 2 3
Totalt 250 18 38 43


6. Trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1 av Caroline Szyber (KD),

2017/18:585 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S),

2017/18:734 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 19,

2017/18:1838 av Teres Lindberg (S),

2017/18:2748 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 3,

2017/18:3176 av Erik Ottoson (M),

2017/18:3286 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3302 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3305 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3320 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3,

2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4,

2017/18:3460 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M) och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 37.

Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 20 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 287 20 0 42


7. Kemikalieskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att kemikalieskatten ska utvärderas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3724 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 5,

bifaller delvis motion

2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2 och

avslår motionerna

2017/18:292 av Niclas Malmberg (MP) och

2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 1 35 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 3
Totalt 270 37 0 42


8. Alkoholskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1883 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M) yrkande 1,

2017/18:1286 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:1898 av Finn Bengtsson (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2325 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:2411 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M),

2017/18:2558 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2017/18:2685 av Elin Lundgren (S) och

2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 13 (M)

9. Tobaksskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:242 av Solveig Zander (C) yrkande 4 och

2017/18:3884 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 3.

10. Flygskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:485 av Mathias Tegnér (S) yrkande 1,

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1 i denna del och

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 12 i denna del.

Reservation 14 (L)

11. Lotteriskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2461 av Jan R Andersson m.fl. (M) och

2017/18:2906 av Sten Bergheden och Lotta Finstorp (båda M).

12. Reklamskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2266 av Jan Ericson (M) och

2017/18:3875 av Andreas Carlson (KD).

13. Skatt på avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2966 av Gunilla Nordgren (M) och

2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 15 (M)

14. Skatt på bekämpningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 9.

15. Övriga frågor om punktskatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:489 av Olle Felten (SD),

2017/18:1664 av Niclas Malmberg (MP) yrkande 2,

2017/18:2769 av Stefan Nilsson m.fl. (MP),

2017/18:2770 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) yrkandena 1-3,

2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 10,

2017/18:3791 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 3 och

2017/18:3800 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M).

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (KD)