Radio- och TV-frågor

Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 1999

Beslut

Motioner om radio och TV (KrU3)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om radio- och TV-frågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-01-28
Justering: 1999-02-16
Betänkande 1998/99:KrU3

Motioner om radio och TV (KrU3)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om radio- och TV-frågor. Kulturutskottet uttalar i sammanhanget att det är naturligt att förberedelserna inför en ny tillståndsperiod för public service-företagen genomförs av en parlamentarisk beredning med företrädare för samtliga riksdagspartier och att frågor som berörts i många av motionerna kommer att behandlas av en sådan beredning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-03
4

Beslut

Beslut: 1999-03-10

Protokoll med beslut