Radio- och tv-frågor

Konstitutionsutskottets bet 2011/12:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2012

Beslut

Alla ska kunna ta del av OS via fria tv-kanaler (KU16)

Det är mycket viktigt att en så stor del av befolkningen som möjligt kan ta del av så många stora idrottsevenemang som möjligt via fria tv-kanaler. Den senaste tidens utveckling där stora kommersiella bolag förvärvar de exklusiva sändningsrättigheterna till stora och betydelsefulla idrottsevenemang som OS visar enligt konstitutionsutskottet på behovet av en evenemangslista. Riksdagen gjorde därför ett tillkännagivande om att regeringen snarast bör tillsätta en utredning för att avgöra hur en sådan lista ska utformas.

Radio- och tv-kanaler får i dag sända reklam under högst 12 minuter per timme mellan hela klockslag. I en motion föreslås en sänkning av annonstiden till 8 minuter. Konstitutionsutskottet är inte berett att nu föreslå en sådan ändring. För att få ett djupare underlag bör regeringen göra en allsidig utvärdering av effekterna av den tidigare ändringen som innebar en ökning av annonstiden till 12 minuter. Riksdagen gjorde ett sådant tillkännagivande. Riksdagen sa vidare nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011 om radio- och tv-frågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall med tillkännagivande till regeringen av motioner om evenemangslista. Delvis bifall med tillkännagivande till regeringen av en motion om annonstider i radio och tv. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-05-03
Justering: 2012-05-10
Betänkande publicerat: 2012-05-14
Trycklov: 2012-05-14
Reservationer 3
bet 2011/12:KU16

Alla beredningar i utskottet

2012-05-03, 2012-04-24

Alla ska kunna ta del av OS via fria tv-kanaler (KU16)

Det är mycket viktigt att en så stor del av befolkningen som möjligt kan ta del av så många stora idrottsevenemang som möjligt via fria tv-kanaler. Den senaste tidens utveckling där stora kommersiella bolag förvärvar de exklusiva sändningsrättigheterna till stora och betydelsefulla idrottsevenemang som OS visar enligt konstitutionsutskottet på behovet av en evenemangslista. Utskottet vill därför att riksdagen gör ett tillkännagivande om att regeringen snarast bör tillsätta en utredning för att avgöra hur en sådan lista ska utformas.

Radio- och tv-kanaler får i dag sända reklam under högst 12 minuter per timme mellan hela klockslag. I en motion föreslås en sänkning av annonstiden till 8 minuter. Utskottet är inte berett att nu föreslå en sådan ändring. För att få ett djupare underlag bör regeringen göra en allsidig utvärdering av effekterna av den tidigare ändringen som innebar en ökning av annonstiden till 12 minuter. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett sådant tillkännagivande. Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011 om radio- och tv-frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-23
4

Beslut

Beslut: 2012-05-23
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Evenemangslista

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen att regeringen snarast bör tillsätta en utredning för att avgöra hur en evenemangslista ska utformas.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2011/12:Kr221 av Lennart Axelsson (S) och
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkandena 28 och 29.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

2. Annonstider i radio och tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bör ge regeringen till känna att den bör genomföra en allsidig utvärdering av effekterna av den tidigare genomförda lagändringen som innebar en ökning av annonstiden till tolv minuter.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion
2010/11:K290 av Ulf Holm (MP).

Reservation 2 (M, FP, C, KD)

3. Rätt att välja tv-utbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K202 av Caroline Szyber (KD).

4. Politisk tv-reklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:K393 av Sven-Olof Sällström och Mattias Karlsson (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (M, FP, C, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, FP, C, SD, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M101006
MP24001
FP20004
C18005
SD01900
V18001
KD17002
-0001
Totalt29719033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Koncessionsavgift för kommersiell radio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K248 av Lars Beckman (M),
2010/11:K392 av Tomas Tobé (M) och
2011/12:K295 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (båda M).

6. Granskningsnämnden för radio och tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K287 av Roland Utbult (KD) yrkande 2.